Kotkan kaupunginvaltuustolle (29.3.) esiteltiin toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi mallia, jossa Karhulan lukio lakkautettaisiin, lukiotoiminta keskitettäisiin Kotkansaarelle vuoden 2017 aikana ja lukiokoulutus siirrettäisiin osaksi Ekamin (koulutuskuntayhtymän) toimintaa vuoden 2018 aikana.

Kotkan seudun Vihreiden kevätkokoukseen kokoontuneet jäsenet toivovat toisen asteen koulutuskysymysten ratkaisemisessa malttia ja laaja-alaista tarkastelua. Vihreät näkevät lukiotoiminnan pääpainopisteen siirtämisessä yhden lukion malliin monia mahdollisuuksia kehittää toisen asteen koulutusta, mm. hallinnon keventäminen on usein kokonaisedullisin vaihtoehto ja siten vapauttaisi voimavaroja. Tämä kuitenkin vaatii lisäselvitystä uuden hallinto-organisaation käytännön toimivuuden kannalta.

Vihreät toivovat myös laajempaa selvitystä lukioiden koulutuskuntayhtymän hallintoon liittämisen eduista ja haitoista ja toivovat laajempaa keskustelua yhtymäkuntien kesken lukion/lukioiden sijainnista. Vihreiden mielestä lukiokysymystä ei pidä ratkaista hätiköiden, vaan teettää päätöksen pohjaksi laajat vaikutusten arvioinnit mm. joukkoliikenteen, koulutuskuntayhtymän yhteistilojen käytön, kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuuksien ja seutukunnallisten vaikutusten osalta.

Vihreät toivovat selvitystä myös lukion toimipisteen säilyttämisestä Karhulassa, mikäli yhden lukion malliin ollaan päätymässä. Karhula on seudulliselta sijainniltaan hyvä vaihtoehto monelle lukiokoulutusta suunnittelevalle ja satelliittitoimipisteen säilyttämisen selvittämättä jättäminen ei ole Vihreiden mielestä mahdollista. Se toimisiko satelliittilukio nykyisissä tiloissa, vai mahdollisesti joissain muissa Ekamin tiloissa tulevaisuudessa jääköön selvityksen tekijöiden harkittavaksi. Kotkan lukion toimipisteiden sijaintia määritellessä tulee Vihreiden mielestä ennakoida myös muut mahdolliset mm digitaalisaation mukanaan tuomat lukiokoulutuksen muutokset.

Kotkan seudun Vihreät ry.
KANNANOTTO, Kevätkokous 2016