Kotkan kaupunginvaltuusto 3/10.5 2021

VALTUUSTOALOITE

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kotkan kaupunginhallitus aloittaa viipymättä sisäisen tarkastuksen, jonka kohteena on Kotkan Julkiset Kiinteistö Oy:n ja Backstaff Oy:n hallitusten toiminta liittyen rakenteilla olevan tapahtumakeskuksen merkittävään budjettiylitykseen.

Yli 11 miljoonan euron budjettiylitys on merkittävä ja siksi on kaikkien osapuolien etu, että asiassa tehdään riippumaton sisäinen tarkastus. On selvitettävä, ettei JuKi:n tai Backstaff Oy:n hallitus, joka on vastuussa hankkeesta, ole toiminnallaan, tuottamuksellisesti, velvollisuuksien laiminlyönnin seurauksena tai muilla tavoin aiheuttanut hankkeen kustannusten merkittävää nousua.

On myös selvitettävä, onko Backstaff noudattanut mm. suorahankinnan osalta lakia ja muita säännöksiä, sillä suorahankinnan edellytyksenä on mm., että alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei merkittävästi muuteta.

JuKi:n ja Backstaffin hallituksille ei tarkastuksen ollessa kesken voida myöntää vastuuvapautta vuoden 2020 osalta. Kaupunginhallituksen tulee siksi omistajaohjauksen kautta ohjeistaa JuKi:n ja Backstaff Oy:n yhtiökokousedustajat olemaan myöntämättä vastuuvapautta niiden hallituksille vuoden 2020 osalta.

Kotkassa 3.5.2021

Vihreät
Petri Pietiläinen
Juha Attenberg
Marianne Bruce
Mervi Haakana
Tommi Iivonen
Maria Lehtomeri
Hanna-Kaisa Lähde

Perussuomalaiset
Kimmo Dufva
Juho Eerola
Olli Kekkonen
Jani Paananen
Samuli Sibakoff
Freddy van Wonterghem.

Kansalaispuolue
Vesa Levonen

Vasemmistoliitto
Valtuutetut:
Antti Hyyryläinen
Pirjo Tujula
Joona Mielonen
Suvi Silvala

Varavaltuutetut:
Heidi Lopperi
Arja Tauria-Huttunen.