Kotkan seudun Vihreät

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit 2023 järjestetään sunnuntaina huhtikuun 2. päivä. Ennakkoäänestys kotimaassa on 22.-28.3.2023. Lisätietoa vaaleista ja äänestämisestä löytyy mm. oikeusministeriön vaalisivuilta.

Vihreät ehdokkaat

Vihreillä on Kaakkois-Suomen vaalipiirissä julkistettu yhteensä 12 ehdokasta. Kaikki tähän mennessä julkistetut vihreät ehdokkaat esitellään Kaakkois-Suomen Vihreiden nettisivuilla. Heistä Petri Pietiläinen ja Michael Pounds ovat Kotkasta.

Vihreät ehdokkaat Kotkasta:

38 Petri Pietiläinen

Tietokirjailija, lastenkulttuurin tekijä ja tutkija, FL
57 vuotta, Kotka

Elämän tärkeysjärjestys: vaimo, kaksi kissaa ja aikuista lasta. Vaikka rakastan kulttuuria ja vaadin sitä jokaiselle lapselle, tämä olen minä – luotan tutkittuun tietoon ja toimin sen mukaan. Muutetaan elämäntapamme, että ilmastotuhoon ja luontokatoon ehditään sopeutua. Suojellaan kolmasosa Suomesta. Viedään eläinten ja luonnon oikeudet perustuslakiin – ihmisetkin pelastuvat. Verotulot ylikulutuksesta ja luontohaitoista eikä työstä. Lopetetaan tuhoaminen hallitusti tänään eikä 50 vuoden päästä.

39 Michael Pounds

Koripallovalmentaja, valmennuspäällikkö, kaupunginvaltuutettu
34 vuotta, Kotka

Olen 34-vuotias perheenisä. Olen onnekas, sillä työssäni saan olla lasten ja nuorten sekä koripallon parissa. Toimin KTP:ssä valmentajana sekä valmennuspäällikkönä. Näissä vaaleissa kaikkein tärkeintä on saada lapsille lisää vaihtoehtoja harrastaa sekä helpottaa heidän mahdollisuuksiaan liikkua arjessa. Harrastuksia tulisi olla tarjolla matalalla kynnyksellä, jotta kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Koulupäivään lisää kerhotoimintaa sekä päivittäiseen kouluarkeen lisää liikkumista!

Vaaliohjelma

Vihreiden vaaliohjelma on julkaistu. 10 kärkitavoitettamme ovat

  • Suojellaan monimuo­toinen luonto ja paranne­taan eläinten oikeuksia
  • Hillitään ilmastok­riisiä ja varmiste­taan Suomen energiait­se­näisyys
  • Jokaiselle mahdolli­suus oppia ja onnistua
  • Uudiste­taan taloutta ja paranne­taan työllisyyttä
  • Tiede, taide ja kulttuuri uuteen kukoistukseen
  • Paikataan tilkkutäk­ki­mäinen sosiaali­turva perustu­lolla
  • Puututaan hoivakrii­siin, tuetaan lapsia ja nuoria ja paranne­taan mielenter­veys­pal­ve­luita
  • Kestävää elinvoimaa ja sujuvaa liikennettä koko Suomeen
  • Puoluste­taan tasa-ar­voa, demokra­tiaa ja ihmisoi­keuksia
  • Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvalli­suutta

Lue koko vaaliohjelmamme täältä: https://www.vihreat.fi/eduskuntavaaliohjelma-2023/