Pyhtään kuntavaaliohjelma

Pystymme mihin vain, kun päätämme niin!

Pyhtäällä vihreille on tärkeää koulutukseen panostaminen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä peruspalveluiden turvaaminen.

Haluamme päätöksenteossa huomioida myös heidät, joiden omat voimat eivät aina riitä.

Näitä tavoitteita edistämme:

– Panostamalla turvalliseen ja monimuotoiseen kasvuympäristöön ja pitämällä kyläkoulut toimivina.
– Parantamalla joukkoliikennettä ja rakentamalla lisää kävely- ja pyöräteitä.
– Edistämällä paikallista sekä kestävää elinkeinotoimintaa ja uusien palveluratkaisujen löytämistä.
– Suosimalla ilmastollisesti kestäviä ratkaisuja kaikessa toiminnassamme.
– Pitämällä peruspalvelut mahdollisimman lähellä jokaista kuntalaista.
– Kehittämällä avointa ja osallistuvaa poliittista päätöksentekoa.