Vihreät puolueen logo.

Petri

Pietiläinen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Ehdokas nro 38

Olen Petri Pietiläinen, 57-vuotias tietokirjailija, lastenkulttuurin tekijä ja tuottaja Kymenlaaksosta Kotkasta. Olen ehdolla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.

Välitän ihmisistä, eläimistä, etenkin kissoista ja koirista ja joskus jopa hyttysistä. Minä luotan tutkittuun tietoon, jotta sinäkin voisit luottaa minuun. Lasten hyvinvointi, turvallisuus ja tulevaisuus on turvattava. Jokaiselle lapselle on taattava oikeus luontoon, liikkumiseen ja kulttuuriin.

Olen Vihreän Liiton puoluevaltuuston varajäsen, Kotkan kaupunginvaltuuston varajäsen sekä Kotkan kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsen.

Eduskunnassa:

  1. Nostaisin heti esiin sen, että luonto-, hoiva- ja hoitovelat ovat paljon kiireellisempiä hoidettavia kuin valtionvelka.
  2. Lasten ja koulutuksen kohdalla pätisi kaksi ärrää: rahat ja resurssit kuntoon!
  3. Toimisin sen hyväksi, että perustulo tai negatiivinen tulovero otettaisiin käyttöön ja aloitettaisiin oikeudenmukainen, vihreä verouudistus.
  4. Lisäksi lupaan tehdä heti aloitteen ikääntyneiden neuvolatoiminnan aloittamisesta. Aina puhutaan ennaltaehkäisystä mutta ikääntyneiden kohdalla viiden vuoden välein tapahtuva kokonaisvaltainen kuntotarkistus on unohdettu, vaikka tiedetään, että esimerkiksi muistisairaudet olisi parasta havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Luonto

Toimitaan tutkijoiden esittämällä tavalla ja suojellaan kolmasosa Suomen maa- ja vesipinta-alasta kaikkia luontotyyppejä ja maantiedettä kunnioittaen. Nykyään suojelu painottuu liiallisesti pohjoiseen Suomeen. Jäljelle jäävää metsää voi sitten hoitaa puupeltona tai jatkuvamman kasvatuksen kohteena tai sitten aukkohakkuina.

Myös metsänomistajien tulisi sitoutua nykyistä vahvemmin luontoarvojen edistämiseen. Kaikkinensa  pitäisi muistaa se, että on meidän etumme valtiona, yhteiskuntana ja yhteiskunnan jäseninä on hoitaa luontokatoa ja ilmastotuhoa eli luontovelkaamme mahdollisimman vahvasti. Kestävää taloudellista kasvua ei oikeastaan ole olemassa. Kestävää kehitystä, vihreää siirtymää on olemassa, mutta sitä ei voida tehdä entiseen malliin luonnonvaroja tuhoamalla ja sitä kautta käyttämällä tulevaisuutta meidän nykyisen elintason ylläpitämiseen.  

Mitä tulee turkistarhaukseen, niin se on eläinrääkkäystä. Suomi on jäämässä tässä todella yksin Euroopassa. 

Uusi kaivoslaki oli puolestaan hirveä pettymys. Se pitäisi uudistaa paljon tiukemmaksi. Kaivoksia saa tulla Suur-Saimaalle vain ja ainoastaan vihreällä, kestävällä ja luontoa täydellisesti kunnioittavalla tavalla. Suomelle tärkeä puhdas vesi tulee olemaan tulevaisuudella entistä tärkeämpää. Me emme saa tuhota tätä kansallisaarrettamme lyhytjänteisen voitontavoittelun alttarilla. Vain tiukasti vastuullista kaivostoimintaa Suomeen!

Oikeastaan Suomen kaltaiset rikkaat maat saisivat ottaa hiilinegatiivisuustavoitteen, koska meillä on siihen tietoteknologista mahdollisuutta. Kun muistaa, että olemme nykyvauhtia (ja vauhti oikeastaan kiihtyy koko ajan) kuuden vuoden päässä 1,5 asteen lämpenemisestä, niin vuotta voisi reivata alaspäin vuoteen 2030.

Luontokato ja ilmastonmuutos tulevat maksamaan meille ja muille järjettömän hinnan lähitulevaisuudessa, jos emme nyt toimi. Luonto, eläimet ja ihmiset ovat aina tärkeämpi kuin taloudellinen voitto. Luonnon suojeleminen on ihmisten tulevaisuuden suojelemista.

Sote

Lisää rahaa huudetaan. Rahaa tarvitaan enemmän tässä ja nyt akuutin hoiva- ja hoitokriisin takia. Mutta tarvitsemme uudenlaista sote-ajattelua ja sote-alueiden järkevää rakentumista. Sote-uudistus on aivan alussa. Nyt pitää kerätä kokemuksia, analysoida dataa ja miettiä, miten tulevaisuudessa vähenevällä porukalla pärjätään. Rahan lisääminen ilman sosiaali- ja terveysturvan perusteellista remonttia ei ole ratkaisu. Rahoituksen ja uudistusten etenemisen suhdetta pitäisi myös vahvistaa. On myös tärkeätä pitää sote-puolen ihmisten palkka kilpailukykyisenä, mutta yhtä tärkeätä olisi taata heille hyvinvoiva työympäristö. .

Maahanmuutto

Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ensi vaalikaudella. Meiltä loppuvat kädet tekemään töitä jo nyt, mutta tulevaisuudessa tilanne on vielä katastrofaalisempi. Maahanmuuttoon pitää yhdistää heti alkava, tehokas ja kaikille pakollinen maamme virallisten kielten (suomi ja ruotsi) tehovalmennus siihen asti, että ihmiset osaavat kieltä. Suomea sinne, missä se on valtakieli, ja ruotsia muualle.

Muistettakoon, että kaikki teollistuneet maat Kiinaa myöten kärsivät tekijä-/osaajapulasta, Missään ei riitä nuoria tai vanhempiakaan tekijöitä hoitamaan ikääntyneitä ja sairaita, opettamaan lapsia, rakentamaan ja korjaamaan taloja, ajamaan bussia jne. Kaikki maat kilpailevat maahanmuuttajista. Muutetaan nykyinen byrokraattinen ja ihmisiä halventava Migri houkutteluyritykseksi yhdessä yritysten, kuntien, hyvinvointialueiden jne. kanssa. Tähtäimenä olisi joustavaa palvelua.

Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus ovat oikeastaan olleet täällä aina, mutta niiden merkitystä on vähätelty, koska ne eivät ole välttämättä näkyneet kaikkialla. Yhtenäinen suomalainen kulttuuri ja kansa ovat pelkkä kuviteltu yhteisötarina, jota sopivasti sekoittamalla saadaan osa ihmisisät kuohahtamaan tarpeen mukaan. Lopetetaan nämä puheet ja tunnustetaan, että olemme jo monikulttuurinen, monimuotoinen ja moni-identiteettinen. Nyt on tarpeen vain hyväksyä tosiasiat, eikä haikailla yhtenäiseen menneisyyteen, jota ei ole ollut edes olemassa.

Olen myös Facebookissa.

Lahjoita rahaa kampanjaan ja äänestä mua! Nro 38.

Peruskoulu

Lasten kautta rakentuu tulevaisuus. Koulutukseen pitää laittaa enemmän rahaa. Lapset ja nuoret tarvitsevat tulevaisuuden elämäänsä. Pandemiat ja ilmastotuho roikkuvat synkkinä pilvinä. Mielenterveysongelmat lisääntyvät. Kaikille mielekäs tulevaisuus, tulevaisuudenusko palaa tekemisen avulla.

Tehdään peruskoulu-uudistus – palataan opetuksessa perusasioihin

Koulutus on minulle ja meille kaikille tärkeää. Aloitetaan peruskoulu-uudistus, jossa panostetaan perustaitojen saavuttamiseen. Perustaitoja voisi taas kerran mitata valtakunnallisilla kokeilla kuten ennen. Maamme todella hyvässä ja tasa-arvoisessa koululaitoksessa muhii lasten kannalta yhdenvertaisuusongelma, koska asuinpaikka voi johtaa koulutuksen eriytymiseen. Vaikka haluan tasavertaista ja yhdenmukaista koulua kaikille, se ei tarkoita samanlaisia luokkia vaan erilaisuuteen satsaamista ja jokaisen oppilaan kehitystasoa ja lahjakkuuksia huomioivaa opetusta!

Tiedän, että joku taas huutaa, miten kalliiksi tämä tulee, mutta vielä kalliimmaksi meidän kaikkien maksettavaksi tulee tulevaisuus, jos säästämme järjettömästi tänään. Lasten koulutukseen satsaamisen kautta rakentuu meille kaikille tulevaisuus. Taloudellisen tehokkuuden maksimointi luokkakokoja suurentamalla ja inkluusioon nojautumalla ei ole tulevaisuuden kannalta järkevää. Kannatan sekä erityisryhmiä, painotettuja luokkia että inkluusiota, mutta kaikessa pitää toimia lasten etu edellä. Milloinkaan esimerkiksi inkluusiota ei saisi toteuttaa ilman, että kouluille samalla annetaan tarpeelliset resurssit lisähenkilökunnan muodossa.

Enemmän mielikuvitusta, ajattelua ja liikkumista lapsille kouluun

Käynnistetään kokopäiväkoulu, missä lapset liikkuvat enemmän, tutustuvat laajemmin tieteeseen, ja kohtaavat ja tekevät itse taidetta ja kulttuuria. Annetaan kaikille lapsille mahdollisuus iltapäivä- ja loma-aikatoimintaan.

Työrauha ja -mahdollisuus opettajille

Koska olen tehnyt työtä lasten kanssa, tiedän, että heidän etunsa on ensisijaista. Valitettavasti päiväkotien ja koulujen henkilökunta unohdetaan liian usein. Opettajien jaksaminen, työhyvinvointi kokonaisuudessaan pitää ottaa paremmin huomioon. Lasten etu tarkoittaa samalla myös opetushenkilökunnan edun ottamista huomioon – heille pitää suoda työrauha ja -mahdollisuus. Kuunnellaan lapsia ja opettajia, eikä vain kuunnella vaan tehdään asiat paremmiksi.

Toimeentulo ja verotus

Palkkaverotusta pitää keventää erityisesti pieni- ja keskituloisilla. Julkisia palveluja ei kannata heikentää, vaan laajentaa veropohjaa, paikata verotuksen aukkoja ja laittaa kaikki tulot, myös pääomatulot samalle viivalle sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Samalla palkkoihin kohdistuvaa verotusta pitäisi siirtää luontoa kunnioittavan oikeudenmukaisen verouudistuksen kautta luonto-, haitta- ja ylikulutusverotusten suuntaan. Luontoa tuhoavaa toimintaa pitäisi verottaa ankarasti aivan samalla tavalla kuin nykyään tupakka- ja alkoholiveroja nostetaan haittojen ehkäisemiseksi.

Usein ilmaan heitetyt etuisuuksien vähentämiset kuten ansiosidonnaisen heikentäminen kuulostaa hyvältä mutta ei oikeastaan toimi, jos työttömyys ja työpaikat eivät kohtaa. Parempi kannustin olisi negatiivinen tulovero tai perustulon kaltainen ratkaisu.

Pääasiassa sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset elävät hyvin niukasti. Monille heistä kyse on välillä siitä, että ostavatko he tarvitsemansa lääkkeet vai ruokaa. En usko että kovinkaan moni vaihtaisi osaansa heidän kanssaan. Suomalaisen sosiaaliturvan ylenpalttisuus osoittautuu myytiksi, kun muistetaan, että Suomen perusturva on tuomittu niin EU:n tasolla kuin ihmisoikeusjärjestöissä liian pieneksi.

Eläkejärjestelmää (työeläke, kansaneläke, vanhuuseläke) voisi uudistaa siten, että pieniä eläkkeitä nostettaisiin reippaasti ja suurille eläkkeille laitettaisiin monien Euroopan maiden esimerkkiä noudattaen eläkekatto, joka voisi olla esim. 4000€/kk. Samalla voisi tilkitä erilaiset eläkekeinottelumahdollisuudet. Tämä ei välttämättä turvaisi eläkejärjestelmän kestävyyttä, mutta se turvaisi pieniä eläkkeitä saavien ihmisten elämänlaatua.