Tietosuoja

EU:n 25.5.2018 voimaan astuneen tietosuoja-asetuksen 2016/679 velvoittamana Kotkan seudun Vihreät on laatinut omaa jäsenrekisteriään ja sähköpostilistaansa koskevat tietosuojaselosteet, jotka pitävät sisällään sekä tiedotteen että selosteen asetuksen mukaisista henkilötietojen käsittelytoimista.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Kotvi-sähköpostilistan tietosuojaseloste

Kotkan seudun Vihreiden hallitus on nimennyt keskuudestaan tietosuojayhteyshenkilön. Kaikkia edellä mainittuja rekistereitä koskevat tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen kotkanseudunvihreat (ät) gmail.com otsikolla Tietopyyntö.

Mikäli kyseessä on esimerkiksi ehdokas- tai lahjoittajarekisteriin kuuluvista tiedoista, rekisterinpitäjänä toimii Vihreä liitto rp, jolloin tietopyynnöt tulee osoittaa Vihreä liitto rp:lle ja ehdokasehdotusrekisterin osalta Kaakkois-Suomen Vihreät ry:n toiminnanjohtajalle (tuomo.liljenback@vihreat.fi.)