Etelä-Kymenlaakson asema on heikentynyt ja tulee heikkenemään, kun muut lähialeiden kaupunkikeskukset laajenevat entisestään. Erillisinä kuntina Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden asema valtiovallan silmissä jää vähäiseksi. Onko Etelä-Kymenlaakson seutu enää vahva hakija, kun päätetään valtion laitosten alueellistamisista? Alueen kilpailukykyä on vahvistettava suhteessa Lahden, Kouvolan ja Lappeenrannan seutuun. Väestömäärällä on merkitystä, kun päätetään esimerkiksi uusista raideyhteyksistä.

Yhden kuntaorganisaation alla, yhdessä toimien, meillä on suuremman kunnan painoarvo. Meidän ei myöskään tarvitse keksiä erilaisia kuntien yhteistyöhimmeleitä tai osakeyhtiöitä voidaksemme toimia yhdessä järkeviksi katsomissamme asioissa. Yhtenä kuntana koko Etelä-Kymenlaakson alueen asukkaat saavat valtuustossa äänensä kuuluviin, kun päätetään sosiaali- ja terveyspalveluista. Kun taas Sote -malli, jossa Kotka toimisi isäntäkuntana, merkitsisi sitä, että muut olisivat lähinnä maksajan roolissa.

Yhdessä toimiminen ei meillä vihreillä kuitenkaan tarkoita vallan keskittämistä. Vahvan kunnan rakentamista lähtisivät tekemään kaikki alueen viisi kuntaa yhdessä. Haluamme myös, että samalla uuteen kuntaan kehitetään suoran ja lähidemokratian muotoja, jotta kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin ja voivat vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja niiden valmisteluun nykyistä paremmin.

Uuden kunnan sisällä itsehallinnolliset, vahvan oman alueellisen identiteetin kunnanosat päättävät aluevaltuustoissaan budjettivaltaa käyttäen keskeisten lähipalvelujen järjestämisestä ja lähiympäristönsä kehittämisestä. Tarvittaessa käyttöön voidaan ottaa myös esimerkiksi vanhusneuvostoja, nuorisovaltuustoja ja muita lähidemokratian vaikutuskanavia, joilla olisi myös päätösvaltaa ja budjettivastuuta. Kansainvälisesti hyviä esimerkkejä elinvoimaisista ja kilpailukykyisistä kaupunkiseuduista, joissa on toimiva seutu- ja paikallishallinto, ovat Vancouver ja Kööpenhamina.

Rakenteilla oleva moottoritie tekee alueesta entistä sujuvamman työssäkäyntialueen ja valtion rajanylityksen helpottuessa houkuttelevan sijaintipaikan yrityksille. Yksi neuvotteluosapuoli sujuvoittaa kaavoituksen ja joukkoliikenteen järjestelyä, kun yrityksen ei tarvitse neuvotella erikseen asioista vastaavien viiden eri kunnan viranomaisten kanssa. Samoin kilpailu samasta hankkeesta, kuten casinosta, olisi tarpeetonta. Alueen kulttuurinen omaleimaisuus on kunnan kiinnostavuuden edelletys ja tekee siitä elävän.

Hyväksytty kevätkokouksessa Kotkassa 14.3.2013

Lisätietoja:
hallituksen jäsen Antti Van Wonterghem
puh. 050 544 7187
puheenjohtaja Mervi Haakana
puh. 050 542 1237