Kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen otti kantaa (28.9.) Korkeakosken ja muiden koulujen sisäilmaongelmiin. Ylen julkaisema uutinen on herättänyt järkytystä Korkeakosken koulua käyvien lasten kodeissa, sillä mikään siinä ei tullut yllätyksenä, ja samalla kuitenkin kaikki. Tosin Ylen uutisoinnissa oli se virhe, että peruskorjausaste oli muuttunut käyttökelvottomuusprosenteiksi.

Ensisijainen kysymys on, kuinka näin itsestäänselvää ongelmaa on kyetty viivyttämään näin kauan, ja miksi avoin ja toimiva tiedonvälitys on näin surkeasti epäonnistunut. Kysymyksessä on varmasti monien eri asioiden summa. Korkeakosken ja sen lähialueiden lapset ovat tottuneet koulunsa surkeisiin ulkonaisiin olosuhteisiin, ja vanhemmat varmaankin kaikesta muusta arkielämästä kuormittuneina turhautuneet kaupungin tärkeysjärjestykseen, ja silloin ei ole päässyt syntymään yhteistä, aktiivisesti toimivaa yhteisöä. Lisäksi yhteisen huolen jakajia ovat olleet lähinnä koulun henkilökunta, lapset ja lasten vanhemmat. Virkamiestaho ei ole sisäilmaongelmien ja vanhentuneen koulurakennuksen kunnon vuoksi yöuniaan menettänyt.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin asettama työryhmä on viimein luonut yhtenäisen Käypä hoito-suosituksen koskien heitä, joiden terveyttä home- ja kosteusongelmat koettelee. Syy-seuraussuhdetta oireiden ja sisäilmaongelmien välille ei olla voitu esittää, mutta suositus kehoittaa silti tutkimaan ja hoitamaan oireet.

Kosteusvaurioiden korjaaminen ja varsinkin ennaltaehkäisy tulee hoitaa viivyttelemättä ja säännöllisesti. Erityisen tärkeä, huomionarvoinen seikka on Käypä hoidossa esitetty maininta siitä, että potilaan oireillessa tai sairastaessa rakennuksen sisäilman osuuteen ei pidä hoitavan lääkärin ottaa kantaa, ellei käytössä ole terveydensuojeluviranomaisen lausunto rakennuksen merkittävästä kosteus-ja homevauriosta. Kotka tarvitseekin viipymättä moniammatillisen työryhmän selvittämään säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi koulujemme kunnon.

Vaikka koulujen sisäilmaongelmista oireilee vain osa oppilaista ja henkilökunnasta, tulee Korkeakosken koulun tiloja tarkastella laajemminkin. Kuka haluaisi vuodesta toiseen viettää työpäivänsä rakennuksessa, minkä suihku- ja wc-tilat ovat ala-arvoiset.

Mari Hostikka (vihr.) sairaanhoitaja ja äiti, Korkeakoski
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 3.10.2016