Vihreiden sosiaaliturvauudistus ja eläkeleikkaukset

Mitä Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne todella sanoi eläkkeiden leikkauksesta? Hän ei esittänyt eläkkeiden leikkaamista, vaan maltillista nipistämistä työeläkkeiden yleistä palkkatasoa selvästi korkeammasta noususta, sekä tämän kohdistamista...

Ra­sis­mi ei saa nor­ma­li­soi­tua

Em­me saa mus­ta­maa­la­ta toi­sia kuu­lo­pu­hei­den pe­rus­teel­la. On help­po lyö­dä su­vak­ki- tai ra­sis­ti-lei­mo­ja, kun ei ole ai­kaa ot­taa sel­vää tai kuun­nel­la tois­ta. Ti­lan­ne ei muu­tu sil­lä, et­tä sul­keu­dum­me bunk­ke­rei­him­me, kiel­täy­dym­me...