Itärata kaatui – Nyt on rantaradan vuoro

Itärata selvitys on tullut vihdoin julki. Selvityksen mukaan sitä ei pidetä kannattavana investointina. Sen hyödyt liittyisivät lähinnä matka-aikojen marginaalisiin lyhenemisiin. Marginaalisiksi ne jäisivät oman arvionikin mukaan, koska suurimmat ongelmat ovat...

Näy­tä luon­to­si ja ää­nes­tä

Ih­mi­nen hal­lit­see maa­pal­loa. His­to­ri­an­tut­ki­ja Yu­val Noah Ha­ra­rin mu­kaan se ei joh­du älys­täm­me vaan mie­li­ku­vi­tuk­ses­tam­me. Ai­no­as­taan me ih­mi­set ky­ke­nem­me se­pit­tä­mään ta­ri­noi­ta, joi­hin mil­joo­nat us­ko­vat. Us­kon­not ja...