Kymenlaakson Sähkön omistusjärjestelyt ovat olleet keskusteluissa jo tovin. Kotkan kaupunki on tällä hetkellä myymässä koko noin 30 prosentin omistusosuutensa noin 73 miljoonan euron hintaan. Ostajina ovat muut yhtiön osakkuuskunnat, joista suurimmaksi omistajaksi nousee kaupan varmistuttua Kouvola. Onko hinta kohdallaan?

Sähkönsiirtoyhtiöiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Tämä johtuu uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisestä ja muun muassa. sähköautojen yleistymisestä. Sähkönsiirto muuttuu yhdensuuntaisesta sähkönjakelusta moneen suuntaan tapahtuvaksi sähkönsiirroksi ja niin sanotuiksi älykkäiksi sähköverkoiksi. Erityisesti sähköautojen yleistyminen aiheuttaa kiinteistöjen sähköliittymiin suuriakin muutostöitä.

Sähkönsiirtoyhtiöille on lainsäädännöllisesti määrätty tehtävä ja heillä on oikeus kaikissa tilanteissa saada toiminnalleen kohtuullinen tuotto. Eli ne ovat yhtiöitä, jotka eivät voi tuottaa tappiota missään tilanteessa. Myös Kymenlaakson Sähkö omistaa sähkönsiirtoverkon tytäryhtiönsä kautta. Tämä on myös todennäköisesti arvokkain osa Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä.

Kunnat yleisesti tulouttavat omistamistaan yhtiöistä varoja. Myös Kymenlaakson Sähkö on maksanut noin kolme miljoonaa euroa vuosittain osinkoja Kotkan kaupungille. Tätä voidaan kutsua piiloverotukseksi. Tämä ei yksiselitteisesti ole tuomittavaa, koska siinä kuntalaiset maksavat maksuja käytännössä itselleen. Tilanne kuitenkin muuttuu kaupan myötä, kun Kotkan kaupunki luopuu Kymenlaakson Sähkön osakkeista. Kotkalaiset veronmaksajat ja yrittäjät edelleen maksavat sähkönsiirrosta verkkoyhtiölle. Kaupan jälkeen he eivät kuitenkaan maksa sitä ”itselleen” Kotkan kaupungille, vaan siirtomaksuista kertyneet voitot tuloutetaan osin Kouvolan kaupungille, mikäli tällä hetkellä neuvoteltu ratkaisu toteutetaan.

Joku epäilevä voisi sanoa, että jatkossa Kouvolan kaupungin kokonaan omistama KSS-energia tuottaa edullisia sähkönsiirtopalvelua oman verkkoyhtiönsä kautta suurelle osalle kouvolalaisia ja Kymenlaakson Sähköltä kotiutetaan tuottoa mahdollisimman korkeina osinkoina, jonka maksajina ovat muun muassa kotkalaiset veronmaksajat.

Onko 73 miljoonaa euroa riittävä hinta strategisen omistuksen myynnistä? Merkittävää on tietysti myös se, miten saatu tuotto jatkossa käytetään.

Juha Attenberg, energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 24.1.2017