Koulutukseen liittyvät uutisotsikot ovat viime vuosina olleet hyvin negatiivissävytteisiä. Olemme saaneet lukea koulutuksen leikkauksista, ryhmäkokojen kasvattamisesta ja niin edelleen. Näitä leikkauksia on tehty niin valtion kuin myös kuntien päätösten seurauksina. Koulutustason aleneminen on nähty oppilaitoksissa jo pitkään. Nyt myös Pisa-tulokset ovat näyttäneet mihin suuntaan ollaan menossa. Viimeisempien leikkausten vaikutukset ovat vasta tulossa. Pahalta näyttää. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin.

Oppilaitosten välinen koulutuksen polarisaatio on jo arkipäivää useissa kunnissa. Resurssit ovat jo erkaantuneet toisistaan huomattavasti.

Toisissa oppilaitoksissa on tabletit jokaiselle oppilaalle ja toisessa toimintaan vielä vain kynä paperi -periaatteella. Tämä ei ole kuitenkaan tilannekuva jatkossa, vaan vasta alkua. Nyt on alkanut koulutuskilpailu kuntien välillä.

Tulevissa kuntavaaleissa jaetaan kunnat voittajiin ja häviäjiin, josta koulutukseen panostavat kunnat tulevat selviytymään voittajina.

Koulutukseen panostamisen tiedetään vähentävän syrjäytymistä ja täten myös ongelmia. Koulutuksen tason paraneminen kuntatasolla taas lisää verotuloja ja kunnan viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Koulutuksen vaikutukset ymmärtävät valtuustot tulevat panostamaan peruskoulutukseen, sekä toiselle asteelle lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin korvaamaan valtion tekemiä leikkauksia. Hyvin koulutettu nuoriso on tae ja edellytys kunnan menestykselle.

Kotkalla on nyt erinomainen mahdollisuus muuttaa suuntaa ja ottaa koulutuksen tie kohti menestystä. Miksi näin tulisi tehdä?

Kotka sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Helsingistä. Se on liian kaukana, että Helsingin talous riittäisi nostamaan Kotkaa. Se ei ole kuitenkaan liian kaukana, ettei lapsiperheitä voisi houkutella ”Suomen parhaalla peruskoulutuksella” Kotkaan asumaan. Osittainen työssäkäynti Helsingissä on kuitenkin Kotkasta käsin mahdollista.

Hyvän koulutustason kautta kiinnostuvat myös ulkomaiset investoijat. On turha haaveilla Teslan Gigafactoreista ynnä muista jos ei ole hyvin koulutettua työvoimaa saatavilla.

Osa koulutetuista nuorista tietysti muuttaa muualle, mutta he muistavat kotiseutunsa ja tokihan me kaikki haluamme lapsillemme hyvän koulutuksen ja menestystä elämässä. Kotkalla on tulevaisuus koulutuskaupunkina.

Juha Attenberg (vihr.), energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 17.2.2017