Viime aikoina on saatu lukea useita uutisia Ylen sisäisistä ristiriidoista ja useiden tunnettujen toimittajien hakeutumisesta toisiin tehtäviin. Minusta tämä vaikuttaa veronmaksajana huolestuttavalta.

Yle on kansallinen mediatalo, jonka toiminta rahoitetaan veronmaksajien rahoilla. Koska olen veronmaksaja, katson olevani omalta osaltani vastuussa siitä, miten laitosta johdetaan. Eritoten koen olevani vastuussa siitä, voivatko minun verovaroillani palkatut työntekijät hyvin vai huonosti. Kaikkeen tähän viimeaikaiseen uutisointiin viitaten voisi päätellä, että ainakaan kaikki työntekijät Ylessä eivät voi hyvin.

Suomessa on pitkän aikaa korostettu hyvää johtamista ja työhyvinvoinnin merkitystä. Hyvinvoivaa henkilöstöä ja työyhteisöristiriitoihin varhaista puuttumista on pidetty toimivan organisaation mittarina.

Maamme hallitusta johtaa pitkän linjan yritysjohtaja. Hänelle, jos kelle, pitäisi nämä työhyvinvoinnin pelisäännöt olla hyvinkin tuttuja ja lisäksi hänellä tulisi olla kykyä havaita merkkejä siitä, jos työyhteisössä alkaa esiintyä ristiriitaisuuksia, tai laskevaa työhyvinvointia. Hänellä tulisi olla myös keinoja puuttua niihin työyhteisöjä tukevalla tavalla.

Yle toimii eduskunnan ohjauksessa. Me veronmaksajat olemme antaneet heille mandaatin huolehtia tästä tehtävästä. Siksi onkin hieman kiusallista, kun valtionohjaukseen normaalisti luottavana henkilönä minun pitää kantaa huolta yleläisten sisäisestä tilanteesta sen kautta, miten se näyttäytyy ulospäin. Tällainen tilanne ei voi jatkua. Se miten asiat näyttäytyvät ulospäin tulee selvittää ja sitä kautta turvata jokaiselle yleläiselle henkilökohtainen työhyvinvointi.

Koska olen vain maallikko, voin olla myös väärässä Ylen johtamiseen ja työilmapiiriin liittyvistä ongelmista. Teen vain tulkintoja sen mukaan, mitä mediassa esitetään ja mikä on oma kokemuspohjani työhyvinvointiin liittyvistä ristiriidoista. Työntekijöillä on tapana äänestää jaloillaan silloin, kun he kokevat että heitä ei kuulla, tai heidän työntekoaan ei arvosteta, tai heiltä vaaditaan asioista, jotka eivät omaan arvomaailmaan sovi.

Mielestäni nyt olisi korkea aika puuttua tilanteeseen ja selvitettää, mistä siellä pohjimmillaan on kyse. Meillä ei ole varaa menettää osaavia media-alan ammattilaisia Ylen ulkopuolelle. Me kaikki olemme omalla tavallamme vastuussa verotulojemme kautta Ylen toiminnasta. Sitä paitsi asioilla on yleensä tapana järjestyä silloin, kun niistä puhutaan niiden oikeilla nimillä ja niihin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Veronmaksajana katson, että minulla on oikeus vaatia valtiolta toimia, joilla tilanne saadaan selvitettyä ja sitä kautta ratkaisuta rakentavalla tavalla.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.) Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 19.2.2017