Hankintalain mukaan kaupungin tulee kilpailuttaa suurin osa hankinnoistaan. Kilpailutuksen hyvällä suunnittelulla voidaan saavuttaa haluttujen kriteerien mukaisia tavoitteita. Tällaisia tavoitteita voi olla esimerkiksi ympäristöystävällisyys, toteutustapa ja niin edelleen. Kriteerien täyttämisen jälkeen tulee hinta ratkaisevaksi tekijäksi.

Kilpailutuksella voidaan tukea paikallista yrittäjyyttä ja toisen asteen koulutusta. Valtion taholta ammatilliseen koulutukseen tehtyjen isojen leikkauksien vuoksi tämä on jopa välttämätöntä.

Kohta voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää myös koulutuksen siirtämistä enemmän todelliseen työympäristöön. Harjoittelupaikkojen löytäminen tulee olemaan nykyisessä tilanteessa haasteellista. Kaupungin tulisi omissa kilpailutuksissaan edellyttää kilpailutukseen osallistuvilta yrityksiltä harjoittelijoiden mukana oloa. Näin voitaisiin tukea ammatillista koulutusta ja oppijan ammatillista kehittymistä. Tämä auttaisi myös paikallisia yrityksiä, koska heidän olisi helpompi hallita harjoittelijoiden mukana oloa lähialueella. Myös hankintojen pilkkominen pienempiin osiin edesauttaisi molempien tavoitteiden saavuttamista.

Suunnataan resurssit lähialueen koulutukseen ja yrittäjyyteen.

Juha Attenberg,opettaja (vihr.), Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 5.4.2017