Esitän, että torille suunnitteilla oleviin polkupyörätelineisiin tehdään saman tien katokset.

Pirjo Tujulan keväällä tekemän aloitteen mukaan on tekninen toimi suunnittelemassa sekä Karhulan että Kotkan torille polkupyörätelineitä. Nyt olisi juuri sopiva aika suunnitella telineistä katetut, jotta pyörät säilyisivät kuivina kauppa-asioinnin aikana.

Kotkassa 20.9.2021

Leena Griinari