Kotkan vihreä valtuustoryhmä esittää, että päivitetty investointiohjelma ja siitä johtuvat käyttötalousvaikutukset pitäisi käsitellä elinvoimavaliokunnassa ja ne on tuotava myös valtuustoon.

Tämä johtuu siitä, että jo viime syksynä meidän mielestämme ylimitoitettuun investointiohjelmaan on koko ajan tullut lisää investointeja. Teemme näitä investointipäätöksiä ikään kuin palasina palapelissä, jota emme enää kunnolla hahmota. Olemme myös saaneet tietää, että mm. Xamkin uusi laina ja muut tuottavat kymmeniä miljoonia lisää velkaa seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä on käyttötalouden kannalta kestämätöntä, etenkin nyt, kun teemme puolittain pakosta ja sokeina päätöksiä.

Meillä on nyt uusi elinvoimavaliokunta, jonka tarkoitus olisi käsitellä ja linjata näitä suuria kokonaisuuksia. Tämän takia edellytämme, että ennen ensin vuoden budjettia koskevia päätöksiä elinvoimavaliokunnassa käydään lävitse päivitetty investointiohjelma ja siihen sisältyvät riskit. Valiokuntaan toivomme talousjohtaja Mänttärin esittämät laskelmat siitäkin, mitä talouspaineita uudet koulut, kantasataman lainoituksen poistot jne. aiheuttavat käyttötalouteen.

Elinvoimavaliokunnan jälkeen kaupunginhallitus saisi käsitellä tilannetta ja tuoda uuden kokonaisuuden valtuuston päätettäväksi. Näin linjattaisiin paremmin tulevien vuosien kustannuspaineita ja toivomme mukaan mietittäisiin sitäkin, kuin ka kestävällä pohjalla investointiohjelmamme tällä hetkellä on.

20.9.2021
Kotkan Vihreä valtuustoryhmä
Tommi Iivonen