Vuosi sitten käydyissä eduskuntavaaleissa kokoomus lupasi koulutuksen olevan erityissuojelussa ja hallitusohjelmassaan kertoi halustaan ratkaista hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden saatavuutta uhkaavan sote-henkilöstön vajeen. Todellisuudessa hallituksen toimet antavat keppiä niin koulutukselle kuin sotellekin, ja toisen asteen maksuttomuuden kumoamisen lisäksi isoja säästötoimia osuu ammatilliseen koulutukseen.

Aikuiskoulutustuen sekä työnantajien koulutustuen lakkautus tulevat vaikeuttamaan aikuisten alanvaihtajien kouluttautumista. Henkilö jolla on mahdollisesti asuntolaina ja perhettä ei pysty opiskelemaan opintotuella, ja harva yritys on valmis palkkaamaan alusta asti oppisopimuksella tuntematonta ja osaamatonta tekijää. Aikuiskoulutustuen turvin on miltei 10 000 ihmistä vuosittain kouluttautunut sote-alalle, ja muilta aloilta sote-alalle siirtyneitä tämän tuen avuin on ollut esimerkiksi vuonna 2022 yli 6300 henkilöä.

Lisäksi hallitus leikkaa 100 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta, mikä tulee suoraan näkymään ammatillisessa koulutuksessa koulutustarjonnan supistumisena. Koulutuksen järjestäjistä puolet arvioivat joutuvansa käymään yt-neuvottelut tämän rahoitusleikkauksen seurauksena. Alan epävarmuudesta johtuen uusia opettajia ei saada alalle, ja parhaista osaajista opettajina on vaikea pitää kiinni. Koulutuksen järjestäjistä kolme neljästä arvioi, etteivät jatkossa pysty vastaamaan alueensa työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.

Tietääkö hallitus itsekään mitä se on tekemässä ja mihin tähtää toimillaan? Hallitusohjelmassa luvataan kehittää koulutusta, mutta samanaikaisesti siltä viedään rahat pois.

Jos hyvinvointivaltiosta romutetaan sote-palveluiden lisäksi myös koulutus, jää nähtäväksi, mitä on jäämässä jäljelle.

Hanna Holopainen (vihr.)
kansanedustaja, Lappeenranta

Riikka Kinnunen (vihr.)
puoluehallituksen jäsen, Kotka

Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 10.6.2024