EU-elpymisväline auttaa Kotkaa ja ilmastoa

Talouden elvytyksen ja jälleenrakennuksen on oltava kestävää. Kriisi antaa meille mahdollisuuden tehdä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi niitä toimia, joita asiantuntijat ovat jo vuosien ajan peräänkuuluttaneet. Yritys- ja verotukien uudistamisen,...

Näy­tä luon­to­si ja ää­nes­tä

Ih­mi­nen hal­lit­see maa­pal­loa. His­to­ri­an­tut­ki­ja Yu­val Noah Ha­ra­rin mu­kaan se ei joh­du älys­täm­me vaan mie­li­ku­vi­tuk­ses­tam­me. Ai­no­as­taan me ih­mi­set ky­ke­nem­me se­pit­tä­mään ta­ri­noi­ta, joi­hin mil­joo­nat us­ko­vat. Us­kon­not ja...