Kotka mukaan oikeusministeriön pilottiin

Kri­mi­no­lo­gi­an lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan vä­ki­val­ta- ja hen­ki­ri­kos­ten mää­rä on ol­lut vii­me vuo­si­na kas­vus­sa. Yh­tä nuo­rem­mat hen­ki­löt osal­lis­tu­vat vä­ki­val­lan te­koi­hin. Ky­men­laak­so on keik­ku­nut vuo­sia...