Samaan aikaan kun Varsovassa valmistellaan kansainvälistä ilmastosopimusta, me kotkalaiset täällä valtuustosalissa toteamme, että maailmantalouden näkymät ovat Suomen kansantalouden kannalta edelleen heikot. Kuntatalous on ollut pelättyäkin huonommassa kunnossa ja peräti 84 kunnalla vuoden 2012 kate oli negatiivinen. Syitä heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen vaatimaton nousu sekä menojen nopeana jatkuva kasvu.

Peilaten näihin taustanäkymiin, Kotkan kaupungin taloussuunnitelma ja talousarvio on laadittu taitavasti. Kiitos tästä kuuluu valmisteleville virkamiehille. Tulemme esittämään ehdotuksia lähinnä tekstiosioihin ja näihinkin siten, että talousarvio pysyy raamissaan. Keskustelu salissa tänään tulee keskittymään koulujen, päivähoidon, Härniemen laiturin ja kulttuurin ympärillä. Näemme, että lapset tulee laittaa nyt etusijalle. Koemme myös, että Kantasataman kehittäminen ei onnistu jos Härniemen laituri on huonossa kunnossa. Edellisten lisäksi valtuusto vääntää kättä teatterin avustuksista. Näissä harmaissa tunnelmissa kaupunki tarvitsee kulttuuria, urheilua ja luontoa emmekä näistä eduista ole valmiita tinkimään.

Kaupungilla on ollut merkittäviä investointipaineita terveyttä haittaavien rakennusvirheiden korjaamiseksi. Koko kaupunki on huolissaan lapsista ja koulujen sisäilmaongelmista. Kaupungin oma tase ei kestä useamman koulun rakentamista tai remontoimista, joten näemme että ratkaisu on haettava sen ulkopuolelta. Samalla olemme huolissamme siitä kuinka aikataulu antaa myöden perusteelliselle valmistelulle, jonka mahdollinen uusi kiinteistöosakeyhtiö tai muun vastaavan liiketoimintamallin rakentaminen vaatisi. Päätös on kaupunginhallituksen esityslistalla jo ensi viikon maanantaille.

Elinkeinostrategian yhteydessä peräänkuulutimme innovatiivisten uusiutuvan energiahankkeiden perään. Onkin erittäin positiivista lukea Kotkan Energian kohdalta talousarviokirjasta kuinka yhtiö on investoimassa tuulivoimaloihin ja rakentaa sähköautojen latauspisteitä. Myös maakaasua pyritään korvaamaan biopolttoaineilla, mikä on erittäin hyvä.

Kotkan kaupungin veroprosentti on hieman keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeampi. Tämän takia sen nostaminen ei ensi vuodelle ole mielekästä. Kotkan Vihreä valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta jossa vahvistetaan vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 20,5 ja vuoden kiinteistöveroprosenteiksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2014 on laadittu hyvin ja huolellisesti. Säästötavoite seuraavalle vuodelle on 26 henkilötyövuotta vakinaisten osalta ja 39 henkilötyövuotta määräaikaisten osalta. Tavoite on kunnianhimoinen ja haluamme antaa henkilöstöjohtaja Minna Uusitalolle siihen täyden tuen.

Miten alussa viittaamani Varsovan ilmastosopimus liittyy kaupungin talousarvioon? Erityisesti silloin kun talous on tiukalla, tulisi panostaa kestävän kehityksen hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Kaupunki on oikealla tiellä, mutta asenteisiin vaaditaan vielä tietyiltä osin ravistelua. Ainoastaan muuttamalla toimintatapojamme kestävämpään suuntaan, voimme saada aikaan suuria säästöjä. Sen lisäksi, että säästämme ilmastoa, säästämme myös rahaa.

Annika Aalto-Partanen, vihreiden valtuustoryhmän pj., Kotka
puhe Kotkan valtuuston kokouksessa 12.11.2013