Lasten ja nuorten hyvinvointi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja asianosaiset. Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on tehty päivitys ja sen turvin jatketaan vielä vuodella aikaisemmin suunniteltua pidempään, eli myös vuosi 2025. On ymmärrettävää, että...

Asemakaava, Keltakallio II

Vaikka teollisuusaluetta ollaan kaavoittamassa alueelle, jossa ei ole asumista, niin toteutuessaan sen vaikutukset muuttavat kyllä radikaalisti ympäröivän alueen luonnetta: sinne jäävät mummojen marja- ja sienestysmaat, jos metsää joskus kaadetaan. Teollinen hanke...

Keltakallion 8,15 miljoonan lisämääräraha

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat läsnäolijat! Olen käynyt pitkän ja moniosaisen jaakobinpainin tämän lisämäärärahan kanssa ja ajattelin purkaa eilisten vaalien pettymystä vastustamalla hanketta. Suurin syy vastustamiseeni on ollut se, että Haminan akkuklusteritehtaan...