Korjausvelka, sisäilmaongelmat, lainakannan kasvu ja kriisikuntakriteerit ovat Kotkan kiinteistöyhtiön peruskivet. Mutta mitä kiinteistöyhtiö pitää sisällään ja mitä tapahtuu perustamispäätöksen jälkeen?

Yhtiön on tarkoitus aloittaa 100 000 euron pääomalla ja vuokratontilla Karhuvuoressa. Tontille yhtiö rakennuttaa uuden koulun, jonka kaupunki vuorostaan vuokraa kiinteistöyhtiöltä opetustoimintaa varten.

Meillä ei kuitenkaan ole suunnitelmaa siitä, miltä uusi yhtiö tulee näyttämään viiden vuoden päästä tai edes ensi vuonna. Ketä yhtiössä tulee työskentelemään? Kuka tulee vastaamaan kiinteistöjen ylläpitoon, vartiointiin, kulunvalvontaan, hoitoon, siivoukseen ja korjauksiin liittyvistä asioista? Olemmeko huomioineet sen, että yritys voi kilpailuttaa ostopalvelunsa tai tehdä itse, eikä automaattisesti ostaa kaupungilta? Entä mitä ratkaisuja joudumme lähiaikoina tekemään niin uudistuvien säädösten kuin taloudellisten kysymysten ohjaamina?

Vastoin yleistä suositusta ilman tarkempaa suunnitelmaa yhtiön toimialaa halutaan rajata poliittisin perustein. Eikö poliittisten ratkaisujen paikka ole valtuustossa käsiteltävän asian kohdalla – ei osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä? Heiluttaako tulevaisuudessa häntä koiraa?

Miksi sitten haluamme perustaa kiinteistöyhtiön? Varsinkin, kun se on kalliimpi vaihtoehto kuin omasta taseesta rakennuttaminen. Näemmekö kiinteistöyhtiön etuna joustavuuden? Olisiko se työkalu silloin, kun kaupungin toimintaan liittyy suhteellisen kiireellinen rakentamistarve, kuten nyt Karhuvuoren koulun kanssa, ja kun kustannusvaikutus kaupungin talouteen halutaan jaksottaa pidemmälle ajalle? Ei yhtään huono peruste.

Mutta ymmärrämmekö, miten nykyinen päätöksentekomekanismi tulisi muuttumaan? Onko eri toimielinten rooleja pohdittu riittävästi? Entä saammeko varmasti pätevimmän, avoimella haulla valitun toimitusjohtajan yhtiöön? Pelko päätöksenteon häviämisestä asukkaiden ulottumattomiin on aiheellinen. Keinoja vaikuttaa tähän tulee miettiä ennen perustamispäätöstä.

Lataammeko kiinteistöyhtiölle perusteettomia odotuksia useiden eri rakennushankkeiden etenemisestä? Toiminnan tulee kuitenkin perustua taloudelliseen kannattavuuteen. Valmistelussa on puhuttu voittoa tavoittelemattomasta yhtiöstä. Yhtiöjärjestysluonnos ei kuitenkaan ota asiaan kantaa. Onko tämä valtuuston tahto?

Avoimia kysymyksiä on paljon, samoin kuin ristiriitaista tietoa. Vastaukset tällaisiin kysymyksiin tai edes eri vaihtoehtojen tulee olla selvillä ennen perustamispäätöstä. Purkutyöt alkavat Karhuvuoressa kiinteistöyhtiöstä riippumatta ja kouluhankkeen eteneminen ei hidastu, vaikka asiat valmistellaan kunnolla – ehkä jopa päinvastoin.

Mervi Haakana ja Tiina Rosberg,
Kotkan Seudun Vihreät