Tänään on tulevaisuuden visioita tarjolla. Monta käsiparia on jo sitoutunut unelmaan allekirjoittaessaan esisopimuksen. Mitä me vastaamme näille innokkaille?

Kaupunkimme lohduton taloudellinen tilanne kaipaa toipuakseen työtä ja villejä ideoita ja rohkeutta katsoa tulevaisuuteen. Kaupunginhallituksen torppaaman Ankkurin voi katsoa yhdenlaiseksi pelastusrenkaaksi, jossa samalla kun Kantasataman outlet-hanketta varten vapautuu maa-alueita ja tärkeä hanke etenee, keskeiselle sijainnille rakentuu luovien alojen, start up -yritysten, kulttuurin ja nuorison keskus. Yrityselämän ja koulun rajapinnassa sikiää tunnetusti mestarisluokan ideoita.

Me voimme toki sakset kädessä miettiä mitä ovat kaupungin ydintehtävät ja panostaa niiden laadukkaaseen tarjontaan, mutta riittääkö se? Kuinka kehitämme kaupunkiamme näin? On viisautta silmäillä lähitulevaisuuteen ja pohtia mistä koostuvat verotulot, huomisen vetovoimatekijät, kaupunkimme vahvuudet. Kuten naapurimaamme tilanteen äkkinäinen muutos osoittaa, yhteen suunnitelmaan ei voi turvata.

Sote-uudistus tuo veronkorotuspainetta etelärannikolle kauttaaltaan. Kiinteistöosakeyhtiöjärjestelyt antavat armonaikaa vain muutamaksi vuodeksi, kunnes vuodesta 2017 lähtien taseessa tarkastellaan koko Kotka-konsernin tulosta. Toistaiseksi kriisikuntastatus on vältetty rajaa hipoen, mutta jos haluamme säilyttää päätäntävallan käsissämme, on elintärkeää luoda rehellinen, tehokas suunnitelma talouden tervehdyttämiseksi ja lainataakan vähentämiseksi, ja samalla luoda hyvät olosuhteet paikallisille yrityksille syntyä, kehittyä ja työllistää.
Kuntalaisille ei voi tarjota pelkkää leikkuria. Verotulot on saatava nousuun kestävällä tavalla.

Talousarvioesitystä ei tuotu valtuustolle mallikkaimmalla tavalla, kiireellä tuodussa esityksessä on menettely- ja lukuristiriitaa, joka on vaikeuttanut käsittelyä. Tiutisen koulua esitetään lakkautettavaksi kouluverkkosuunnitelmasta poiketen jo ensi vuonna. Emme voi hyväksyä kiireessä tehtyä esitystä, josta puuttuvat asianmukaiset kuulemiset ja käsittely.

1-2-luokkalaisten tunnin poisto minimiopetusmäärästä tullee myöhemmin maksamaan tukiopetustarpeen lisääntymisenä. Myös avoimen varhaiskasvatuksen lakkautus on varhaiseen tukeen kohdistuvia esityksiä, joista saatavat säästöt kuihtuvat. Kaupunki on satsannut aiheellisesti ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, jota tällaiset päätökset rapauttaisivat. Ennaltaehkäisy tulee nähdä säästönä.
Ryhmämme luottaa, että päiväsairaalan toiminnot järjestetään luvatusti toisissa yksiköissä, emmekä näin ollen vastusta päiväsairaalan lakkautusta.

Teatterin puskurirahastosta siipastu 100 000 euroa viime vuonna tuli olla kertasuoritus, eikä lisänipistykseen tule ryhtyä.

Kotkan henkilöstö ansaitsee kiitokset omistautumisellaan sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi ja
osallistumalla monin eri tehostamiskeinoin talkoisiin. Tätä työtä ei saa vesittää puheilla lomautuksista.

Joissakin investoinneissa on lykkäysvaraa, jotta saamme puskuria kantasatamaa ja mahdollisia yllätyksiä varten. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin tulee löytyä ratkaisu ja mahdollisia harmeja tulee ennakoida kuntokartoituksin, ettei enää yhdenkään kaupunkilaisen terveys ole vaarassa.

Työ nostaa ylös, kannattelee ja rohkaisee. Kotkan ongelmat kiteytyvät sanaan työttömyys. Ehkä olemme nähneet jo pohjan? Meitä yhdistää rakkaus tätä rosoa kaupunkia kohtaan, ja halu yrittää, tehdä paremmaksi. Parempaa Kotkaa, joka pitää huolta siipiensä suojassa olevista.

Nanni Mamia, vihreän valtuustoryhmän vpj.
Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro, valtuusto 10.11.2014