Vaikka maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) nostikin vasta kolumninsa lopussa esille luonnon monimuotoisuuden, on viidestä miljoonasta puhuminen kosmetiikkaa, kun ottaa hallituskauden alussa tehdyt rajut leikkaukset huomioon. Rahoitus on yhä riittämättömällä tasolla suojelutavoitteisiin nähden.

100 000 hehtaarin tavoitetta tuskin saavutetaan riittämättömän rahoituksen takia. Metsäyhtiöiden ja ympäristöjärjestöjen vuosi sitten laatima vetoomus 30 miljoonan euron rahoituksesta tuntuukin kaikuvan kuuroille korville.

Samoin 68 tutkijan vetoomus näytetään sivuutetun. Puu on päästöneutraalia vain paperilla. Todellisuudessa suunnitelluilla hakkuilla puuston hiilinielu tullaan hetkellisesti menettämään. Jos Suomen linjauksia sovellettaisiin maailmanlaajuisesti, Pariisin sopimuksessa asetetussa 1,5 – 2,0 lämpenemistavoitteessa on erittäin epätodennäköistä pysyä.

Nykyisellä rahoituksella epäilen, että eri metsienkäytön tavoitteita kyetään yhdistämään. Vetoan julkisesti, että Te, arvoisa ministeri Leppä otatte edeltäjästänne Juha Korkeaojasta mallia ja kutsutte nämä 68 edellä viitattua tutkijaa keskusteluun kanssanne, kuten Korkeaoja kutsui tutkijakirjeen allekirjoittajat 2007. Dosenttien huolet eivät aina ole pelkkää höpinää. Toivon, että hallitus aidosti sitoutuu kansallisen ilmastopaneelin tekemään yhteenvetoon, eikä biotaloudessa mennä euron kiilto edellä.

Antti Van Wonterghem, vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Kotka
Julkaistu Kymen Sanomissa 3.6.2017