Meripäivät ja Tall Ships Races sujuivat erinomaisesti. Se oli hyvä esimerkki mitä yhdessä tekemisellä voidaan saada aikaan. Samanlaista yhteishenkeä Kotka tarvitsee myös jatkossa.

Tällä hetkellä on maailmassa menossa kaksi erittäin merkittävää teollisuuden alan muutosta. Energiavallankumous, jossa siirrytään fossiilipohjaisesta energiasta uusiutuvaan energiaan ja erityisesti aurinkoenergiaan ja sen avulla valmistettuihin johdannaisiin (esimerkiksi synteettinen öljy). Toinen ehkä vielä nopeampi muutos tulee tapahtumaan liikenteessä, jossa siirrytään nopeasti sähköiseen liikenteeseen ja kokonaan uusiin liikkumisen malleihin. Nämä asiat tulee pitää päätöksenteon keskiössä, jos ja kun halutaan katsoa menestyvään tulevaisuuteen.

Tulevan syksyn aikana Kotkassa tehdään merkittävimpiä päätöksiä pitkään aikaan. Ehkä merkittävämpiä kuin moni ajattelee. Kymenlaakson Sähköstä saatujen rahojen käyttö on linjakysymys, joka antaa suunnan pitkäksi aikaa. Mihin meidän tulisi panostaa? Mitä me siis tarvitsemme?

Meidän tulee hyödyntää vahvuuksiamme ja huomioida meneillään olevat teollisuuden muutokset.

Rakennushankkeissa voimme hyödyntää merta ja aurinkoa. Lämpöpumpputekniikalla saadaan lämpö ja viilennys merestä ja osa lämpöpumppujen tarvitsemasta sähköstä auringosta.

Kaikkein tärkeimpänä mahdollisuutena näen kuitenkin sähköisen liikenteen ja joukkoliikenteen uudistaminen, joka jakaa kaupungit tulevaisuudessa menestyjiin ja häviäjiin. Sähköisen liikenteen ympärille syntyy paljon teollisuutta (akkutehtaita ym). Myös lisäpalvelut sähköisen joukkoliikenteen ympärille ovat suuri mahdollisuus.

Myös Kotkassa pitää luoda puitteet, jotka tukevat niin asukkaiden liikkumista edullisesti, kuin myös toimialan kasvua. Tähän tarvitsemme nykyisen joukkoliikenteen reittiverkoston uudistamisen ja sitä toteuttamaan kaupungille oman joukkoliikenneyhtiön. Satsataan sähköiseen julkiseen liikkumiseen ja palveluihin ennen kuin olemme myöhässä.

Juha Attenberg, Kotkan kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 29.7.2017