Kotkan kaupunginvaltuusto aloittaa uuden kaupunkistrategian työstämisen tammikuun aikana. Strategian sisältö määrittää missä tulevaisuudessa asumme – kehittyvässä vai hiipuvassa kaupungissa. Kotkan tarvitsee tehdä päätöksiä, joita moni ei ole uskaltanut tai mahdollisesti edes osannut ajatella. Tämän strategisen päätöksen tekeminen on valtuuston tärkein tehtävä. Haasteet eivät ole pieniä, mutta mahdollisuuksia kuitenkin on.

Ehdottomasti suurin haaste on väestön väheneminen ja erityisesti nuorten ikäluokkien pieneneminen. Tämä kiihtyvä trendi on näkynyt jo pitkään tilastoissa muutamaa helposti selitettävää poikkeusta lukuun ottamatta. Moni voi kuitenkin yllättyä, kun tilastokeskus julkaisee väestötiedot tammikuussa.

Väestön kehitykseen ovat vaikuttaneet yleinen muuttotrendi kasvukeskuksiin ja kaupungin omat päätökset, joihin meidän nyt tulee vaikuttaa. Myös maan hallitus on luonut lisää painetta muuttoliikkeeseen. Hallituksen päätös työttömien aktiivimallin käyttöön otosta lisää väestön keskittymistä ja on lisähaaste esimerkiksi Kotkan alueelle. Päätöksellä on merkittävä vaikutus väestörakenteeseen, vaikka julkisessa keskustelussa onkin inhimillisistä syistä keskitytty lähinnä työttömän aseman muutokseen.

Millainen on menestysstrategia? Kotkassa asumisen vetovoimaisuus on ratkaisevaa. Ihmisten tulee ensisijaisesti haluta asua Kotkassa. Tähän liittyvät erityisesti ympäristön viihtyisyys, taloudellisuus (asuminen, työ) ja kouluttautumismahdollisuudet.

Joukkoliikenteen uudistaminen ja siirtyminen sähköiseen liikenteeseen olisi kaikkien otettava yhteiseksi tahtotilaksi. Tässä olemme jopa myöhässä ja jokainen päivä ilman uudistusta tuottaa merkittävää taloudellista tappiota monella eri sektorilla. Näillä uudistuksilla mahdollistamme opiskelun ja työssäkäynnin Kotkassa, vähennämme liikennettä, sekä erityisesti liikenteenpäästöjä ja melua.

Koulutuskaupunki Kotkan luominen on mahdollisuus saada kaupunkiin lisää nuoria ja toimeliaisuutta. Joukkoliikenteen toimivuus ja terveellinen oppimisympäristö ovat edellytyksiä opiskeluun Kotkassa, sekä myös koulutuksen muulle kehittämiselle.

Huolehditaan myös taloudellisesta viihtyvyydestä. Asumiskustannusten alentamisella ja asumisen kokonaisedullisuudesta huolehtimalla voimme tehdä asumisesta vetovoimatekijän kaikille kotkalaisille ja Kotkaan muuttoa suunnitteleville.

Rohkeutta ja uutta ajattelua kaupunkistrategiaan

Juha Attenberg, kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu (vihr.), Kotka
Julkaistu Kymen Sanomissa 9.1.2018