Senaatti myy Kyminlinnan rakennuksia tammikuun loppuun mennessä. Ehdotamme, että kaupunki aktivoituu alla olevien ideoiden mukaiseen toimintaan.

Palataan Kotkan ja valtion yhteistyöhön. Tätä yritettiin aikoinaan ja laadittiin 10 vuoden suunnitelma. Kaikki hyytyi siihen, ettei valtio (varainministeriö) lupauksistaan huolimatta antanut rahaa. Ainoa toteutunut asia oli osan alueesta siirtäminen Metsähallitukselle.Rakennukset jätettiin heitteille ja suunnitelmat toteuttamatta.
Kotkan kaupungin ei kannata ostaa rakennuksia. Kyseessä on Helsinki–Pietari ja Kouvola–Kotka -käytävien risteys. Kyminlinna on Kotkan, Kymenlaakson ja Suomen aarre. Pelkkä avaaminen ei riitä vaan sinne tarvitaan kulttuuritoimintaa!

Muualla historialliset arvokohteet siirtyvät säätiöille, jotka rahoittavat merkittäviä kulttuurihankkeita. Miksi emme perusta Kyminlinna-säätiötä? Säätiön perustava rahoitus tulisi jäseniltä, ja se hakisi lisärahoitusta paikan kunnostamiseen! Säätiö voisi saada testamenttilahjoituksia. Säätiö koostuisi julkisista toimijoista ja muista säätiöistä.

Esimerkkejä löytyy: Jane ja Aatos Erkon -säätiö rahoitti Tanssin taloa Helsinkiin, Koneen säätiö omistaa kartanon, Porvoon Taidetehdasta uudistettiin säätiörahoituksella ja niin edelleen. Miksi Kyminlinna ei voisi olla kohde merkittävälle säätiölle? Onko kukaan kysynyt?

Ehdotamme, että Kotkan kaupunki tekee aloitteen Kyminlinna-toimintaryhmäksi. Siihen kuuluisi kaupungin lisäksi Senaatin, Metsähallituksen, Museoviraston, Kymenlaakson liiton ynnä muiden edustajia. Ryhmä lähtisi olemassa olevien suunnitelmien perusteella rakentamaan sekä säätiötä että hakemaan ulkopuolista rahoitusta paikan kunnostamiselle avaamiskuntoon lähitulevaisuudessa.

Senaatin on vaikea myydä huonokuntoisiksi päästettyjä rakennuksia. Tarvitaan pitkäjänteisempää ajattelua. Ensimmäisenä tarvitaan aikalisä myynnille – ja kaupungin aktiivisuutta!

Suojeltu ja ainutlaatuinen sotahistoriallinen kokonaisuus ei saa unohtua ja tuhoutua. Kiireellä ei saa aikaan muuta kuin sutta. Valtio hukkasi rahapulansa takia aikaa. Suunnitellaan nyt kunnolla, ja toteutetaan suunnitelma niin, että Kyminlinnasta muodostuisi kaikille avoin toimintaa pursuava paikka.

Kyminlinna-säätiö voisi olla kaiken alku ja perusta. Rakennukset voisi joskus myydäkin, mutta kenties kunnostettuna ja toimivana kulttuurikohteena.

Tiina Rosberg, Petri Pietiläinen ja Kotkan seudun vihreät

Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 4.1.2018