Vanhemmat ja huoltajat ovat tietysti ensisijaisesti vastuussa lapsistaan, mutta viranomaisten tehtävä on varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osattomuudesta osallisuuteen. Ja meidän (valtuuston) vastuulla on varmistaa että viranomaisilla on riittävät resurssit.

Liitteessä on laskettu tämän panostuksen palkkakustannuksia, mutta nyt ollaan päättämässä asiasta, jolla oikeasti tehdään merkittäviä säästöjä. Sillä lastensuojelussa varhaisen tuen merkitys korostuu ja sen säteilyvaikutukset heijastuvat laajalle ja syvälle koko yhteiskuntaan.

Laitoshoitopaikka maksaa 500€/vrk, joten jo rahallisesti puhutaan suurista summista, jos lapsen tai nuoren elämä kriisiytyy. Ja jo lastensuojelun lähtökohtana on lapsen etu.

Tommi Iivonen,
avauspuheenvuoro Kotkan kaupunginvaltuustossa 9.4.2018, kun valtuusto päätti kymmenestä uudesta virasta lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalityöhön nykyisten 12 lisäksi.