Vihreiden hallitusryhmä kantaa huolta kaupungin asioiden valmistelusta. Tällä kertaa ongelmana on Helilän koulun väistötiloja koskevan suorahankintamenettelyn valmistelu ja Kymijoen Työterveys oy:n myynnin valmistelu.

Kymijoen Työterveys oy:n myynnin valmistelu oli mielestämme kuntalain hengen vastainen, eikä sitä oltu valmisteltu avoimen toimintatavan mukaan. Kuntalain mukaan kaupunginhallitus vastaa asioiden valmistelusta kaupunginvaltuustolle. Kymijoen Työterveys oy:n osakkeiden myynti valmisteltiin ilman, että kaupunginhallitus osallistui asian valmisteluun tai ylipäätään edes tiesi, että tällaista ollaan valmistelemassa. Asia tuotiin kaupunginhallitukselle pöytäjakeluna vain ratkaistavaksi.

Kummeksumme valittua menettelytapaa myös Helilän koulun väistötilojen hankintaa koskevan valmistelun yhteydessä. Emme vähättele Helilän koulun ongelmia ja kannamme huolta oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista. Mielestämme kaupunginhallituksen olisi kuitenkin pitänyt olla jo aikaisemmin tietoinen Helilän koulun katastrofaalisesta tilanteesta, jotta väistötilaratkaisuja olisi voitu kartoittaa laajemmin ja kilpailuttaa ajoissa.

Kaupunginhallitus, saati valtuusto, ei ole päässyt keskustelemaan ja sitä kautta linjaamaan kaupungin väistötilaratkaisuja. Ei sitä mistä, miten ja kuinka pitkäksi aikaa kaupunki väistötiloja hankkii, eikä sitäkään mitä nämä ratkaisut voivat maksaa. Kaupunginhallitukselta olisi voinut hakea myös päätöstä nopeutetusta hankintamenettelystä.

Poliittiset päättäjät eivät ole myöskään linjanneet valmisteilla olevaa kouluverkkoselvitystä. Käytännössä nyt valittu toimintatapa johti tilanteeseen, jossa kaupunginhallituksella ei ollut todellista vaihtoehtoa. Olisi ollut kohtuutonta pitkittää oppilaiden ja henkilökunnan siirtoa puhtaisiin opetustiloihin.

Valittu toimintamalli, jossa asioita ei suunnitella pitkäjänteisesti ja tuoda poliittiseen valmisteluun ajoissa johtaa taloudellisten kustannusten nousuun. Tämä puolestaan vaikuttaa kaikkeen kaupungin toimintaan myöhemmin.

Jatkossa toivomme, että kaupunginhallitus pidetään vahvemmin kuntalainhengen mukaisesti osallisena kaupungin asioiden valmisteluvaiheessa, asioita valmistellaan avoimesti, eikä asioita tuoda vasta päätösvaiheessa kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Tällöin linja on avoin, luottamus säilyy ja pääsemme toteuttamaan sitä tehtäväämme, minkä kuntalaki meille takaa ja mistä asioista me vastaamme kaupunginvaltuustolle.

Hanna-Kaisa Lähde, (vihr), kaupunginhallituksen jäsen, Juha Attenberg, (vihr), kaupunginhallituksen jäsen Tiina Rosberg, (vihr), , kaupunginhallituksen varajäsen. Kotka

Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 23.1.2018