Sote-kuntayhtymä saatiin onnistuneesti maaliin, mutta seuraava maakunnan sisällä hiertänyt kysymys on viime viikkoina ollut itäisen junaradan linjaus Kymenlaaksossa. Kouvola on yhdessä muiden Itä-Suomen maakuntaliittojen kanssa lähtenyt ajamaan oikorataa välille Kouvola–Porvoo–Helsinki maakuntakaavasta poiketen. Ymmärrän hyvin muiden itäisen Suomen maakuntien toiveen 45 minuuttia lyhyemmästä matkasta Helsinkiin ja senkin, miksi Kouvola katsoo tällaisen vaihtoehdon olevan edukas.

Olen antanut itseni ymmärtää, että itäiseen Suomeen ollaan suunnittelemassa vain yhtä ratahanketta seuraavina vuosikymmeninä. Mikäli asiaa tarkastelee puhtaasti Kymenlaakson maakunnan näkökulmasta, olisi meille varmasti keskeisin ratahanke Kotka-Kouvola rataosuuden kaksoisraide. Tämä parantaisi Hamina-Kotka sataman ja muun teollisuuden kilpailukylä ja lisäisi mahdollisuuksia henkilöliikenteen kehittämiselle, mille meillä on todellinen tarve, kun sote-kuntayhtymä aloittaa ja erikoissairaanhoidon palvelut on jo keskitetty Kotkaan.

Oma ehdotukseni on se, että ratalinjaus olisi syytä tehdä Kouvola–Kotka–Porvoo–Helsinki sisältäen kaksoisraiteen välille Kouvola-Kotka. Kotkan keskusaseman paikaksi valittaisiin Kyminlinna. Tiedän, että tämäkin poikkeaa maakuntakaavassa olevasta ratalinjasta ja Hamina jäisi edelleen vaille ratayhteyttä, mutta 7-tietä pitkin haminalaisilla olisi suhteellisen lyhyt matka junan kyytiin, mikäli keskusasema sijaitsisi Kyminlinnassa. Kyminlinna toimisi loistavana solmuna myös busseilla tapahtuvan syöttöliikenteen kehittämiseksi niin keskussairaalalle, Kotkansaarelle, muualle Kotkaan ja Haminaan.

Tällainen poikkeava linjaus olisi mielestäni oikein hyvä kompromissi, joka palvelisi koko maakunnan asukkaita nykyistä kattavammin. Se saattaisi Etelä-Kymenlaakson rataverkon varteen ja lisäksi se parantaisi huomattavasti pendelöintimahdollisuuksia Kotkan ja Kouvolan välillä.

Kaksoisraide on maakunnallemme yhtä tärkeä, kuin itäinen rantarata ja se pitäisi mielestäni nostaa ratahankkeiden keskiöön. Esitän näkemykseni siitäkin huolimatta, että kaksoisraide haukkaisi ison osan oman kotimme kauniista pihasta.

Hanna-Kaisa Lähde, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.), Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 14.5.2018