Julkisen liikenteen järjestäminen on asukkaiden kannalta erittäin tärkeä ja kaupungin talouteen vaikuttavista asioista yksittäisenä kaikkein tärkein. Ei ole merkitystä rakennetaanko Xamk, areena tai outlet-keskus, jos julkinen liikenne ei toimi älykkäästi ja puhtaasti.

Kotka menettää tällä hetkellä kymmeniä, ellei jopa satoja opiskelijoita vuosittain (Xamk, Ekami, lukiot) toimimattoman julkisen liikenteen seurauksena. Myös asukkaiden poismuutto on kiihtynyt tästä johtuen. Tämä aiheuttaa vuositasolla miljoonien eurojen tappioita kaupungille. Kerrannaisvaikutukset pitemmällä aikavälillä nousevat jo kymmeniin miljooniin euroihin.

Hki-Kotka välillä olemme tähän asti tuskailleet iltavuorojen puuttumista. Nyt Etelä-Kymenlaakso uhkaa jäädä käytännössä eristyksiin pääkaupunkiseudusta linja-autovuorojen lakkautusten vuoksi.

Yksityisautoilu tulee kallistumaan muutaman vuoden sisällä merkittävästi. Erityisesti tämä tulee koskemaan polttomoottorikäyttöisiä autoja. Päätökset tekee tulevalla vaalikaudella eduskunta. Ja jos Suomessa päätösten tekoon ei itse pystytä, tulevat määräykset EU:sta.

Julkisen liikenteen uudistamisella onkin kiire, jos tavoitteemme on Kotkan elinvoiman ylläpitäminen ja ympäristöhaasteisiin vastaaminen. Tänä päivänä nämä kaksi asiaa kulkevat tiiviisti käsi kädessä ja vaikuttavat myös asuinpaikan valintaan.

Nyt tulee tehdä joukkoliikenteen kokonaisuudistus. Se tulee suunnitella asukkaiden tarpeita vastaavaksi ja kaupungin ja koko seutukunnan muuta toimintaa tukevaksi. Sen tulee pitää sisällään yhtenäinen reitti- ja aikataulusuunnittelu liityntäyhteyksineen. Onnistuminen vaatii tiivistä yhteistyötä muiden kuntien kanssa, mutta Kotkan tulee olla tässä työssä aloitteellinen ja kantaa vastuunsa.

Liikennesuunnittelijan palkkaaminen pikavauhtia ja budjettivarojen osoittaminen myös liityntä- ja kaukoliikenteeseen voisi olla ensimmäinen askel. Voisiko Kotka esimerkiksi perustaa oman liikennöintiyhtiön, joka huolehtisi niin paikallis- kuin kaukoliikenne-yhteyksistä ml. lentokenttäyhteydet? Yrittäjiä ei sivuutettaisi, vaan kuljetusyrittäjät huolehtisivat kilpailutuksen kautta jatkossakin vähintään 90 % kaikesta tästä liikenteestä.

Tukala tilanne vaatii nopeita toimia. Haetaan kokonaisvaltainen ratkaisu koko seutukunnalle tavoitteena nykyisen palvelutaso nostaminen, ei pelkästään säilyttäminen.

12.11.2018, Vihreä valtuustoryhmä