Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut,

olemme tänään kokoontuneet päättämään ensi vuoden talousarviosta. Tunnelmat ovat kaikin puolin synkät. Kotkan kaupungin taloudellinen tilanne on huono, enkä tällä kertaa aio sisällyttää puheeseeni edellisten kaltaisia positiivisia ja lennokkaita ajatuksia. Alkuun haluan muistuttaa meitä valtuutettuja talousarvion sitovuudesta. Meillä on hallintosääntöön kirjattu seuraavasti: ”Talousarviota päätettäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.”

Kotkan kaupungin tämän hetkiset tunnusluvut ovat tulleet jo useissa puheissa esiin, mutta näen, että niiden ääneen lausuminen yhä uudestaan tässä salissa, ei ole olleenkaan huono ajatus: Kunnan yhteenlasketut toimintakulut ovat noin 400 M €, niiden arvioidaan kasvavan 3,6 M €. Toimintakuluista karkeasti puolet sisältävät Kymsotelta ostettavien palveluiden laskutusta. Toinen puoli pitää sisällään kaupungin toimintakuluja, joista esiin voi nostaa henkilöstökulujen kasvua 2,2 M €, aine- ja tarvikekulujen kasvua 3,5 M € ja toimitilojen väistökustannuksia lähes miljoona euroa. Talousarviokirjaseen on budjetoitu investointeihin yhteensä 30,8 M €. Tästä noin kolmasosa on kohdennettu uudisrakennuksiin.
Kaupungilla on lainaa yhteensä 312,3 M € ja vuotuisia kuluja niistä on yhteensä 4,8 M €. Henkilöstösuunnitelmassa nähdään hyvin vähän muutoksia. Suurin asia on Kymsoteen siirtyvien työntekijöiden vakanssit, joita on yhteensä 1130 virkaa. Kaupungille jää ensi vuoden alusta alkaen 1606 virkaa.

Talousarvio lähtee siitä, että lainaa ei oteta lisää ja korkotaso säilyy alhaisella tasolla. Näillä näkymin tilikauden alijäämäksi muodostuu 4,6 miljoonaa euroa. Oma arvaukseni on, että ensi vuoden alijäämä on toteutuessaan kolme kertaa suurempi. Joka tapauksessa uusi kuntalaki velvoittaa meitä tekemään taloussuunnitelman, joka on tasapainossa tai ylijäämäinen. Koska Kotkan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 oli alijäämäinen yli 500 € per asukas, tulee meidän kuntalain mukaan kattaa alijäämä viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. Minä olen silloin 44 vuotias. Olin 31 silloin kun osallistuin ensimmäisen kerran Kotkan kaupungin talouden tasapainottamiseen.

Muistelin millaisia talousarvioita olemme tehneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pääasiassa olimme hyväksyneet valtuustossa ylijäämäisiä talousarvoita. Yksi vuosi kuitenkin poikkesi joukosta. Nimittäin vuodelle 2012 olimme hyväksyneet 3 miljoonan euron alijäämäisen arvion tulevasta. Muistaako kukaan miten ennusteellemme kävi? Tilinpäätös 2012 osoitti 26,2 miljoonan euron alijäämää. Syynä Carean lisälaskut, taantuma ja työttömyys. Näiden edellisten haasteiden lisäksi meillä on nyt sisäilmaongelmalliset rakennukset.

Olen halunnut nostaa esiin valtuuston vuosittain hyväksymät lisämäärärahat. Ymmärrän, että sosiaali- ja terveyspuolen kulut ovat vaikeasti ennakoitavissa ja koostuvat pitkälti erikoissairaanhoidosta, mutta meillä on toimielimiä, jotka ylittävät budjetin tai pyrkivät tiedostaen käyttämään sen kokonaan. Talousarvio on kuitenkin sitova. Kullakin toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa esitettyä määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. HUOMIO, Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Lisäksi on hyvä muistuttaa, että toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muuttuu.

Meillä on uudessa strategiassa hienot arvot: reiluus, rakkaus ja rohkeus. Viis reiluudesta ja rakkaudesta, nyt meidän valtuutettujen on kasvatettava paksu nahka ja oltava riittävän rohkeita isoille muutoksille, jotta talous saadaan tasapainoon.

Positiivista:
1) 3100 työtöntä työnhakijaa vähemmän Kaakkois-Suomessa kuin vuosi sitten.
2) Verotulojen odotetaan kasvavan vuosina 2020 ja 2021
3) Strategia on hyvä. On hienoa, että saimme muut ryhmät mukaan pohtimaan valtuustoon nähden sitovia mittareita vieläkin paremmiksi.
4) TA-kirjanen on aiempaa selkeämpi, kiitos siitä virkamiehille
5) Olen tyytyväinen ja ylpeä ryhmäpuheenjohtajien kanssa käydyistä talousarviokeskusteluista. Ilmassa oli selvä konsensus siitä, että mitään lisäkuluja ei esitetä eikä hyväksytä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Vihreä valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion esitetyn mukaisena tänään myöhemmin käsiteltävillä pienillä muutoksilla.

Annika Aalto-Partanen, vihreän valtuustoryhmän pj., Kotka