Muutettuani Etelä-Karjalasta Kotkaan olen usein pohtinut, miksi Kotkan kaupunki on yhtiöittänyt lähes kaiken. Meillä on perinteisten energia- ja satamayhtiöiden lisäksi myös kulttuurialan yhtiöitä. Maretarium toimii yhtiönä, Kouvolan kanssa on yhteinen Kymi Sinfonietta ja Kotkan kaupunginteatteri toimivat myös yhtiönä.

Avaan nyt keskustelua tästä mieltäni painaneesta aiheesta, sillä mielestäni teatterin toiminta yhtiönä saattaa joissain tilanteissa olla myös teatterille ja sen tuottamalle aluetaloudelliselle- ja imagohyödylle negatiivinen asia. Sen arvo jää yhtiösäännösten jalkoihin. Jos teatteri toimisi kaupungin omana toimintana, sen tunnusluvut ja vaikuttavuus olisi helpompi näyttää toteen. Se saisi synergiaetuja kaupungin muista kulttuuri-, tapahtuma- ja markkinointipalveluista. Sen toiminta voitaisiin liittää vahvana osana kaupungin vetovoima- ja markkinointistrategiaan ja mitä parasta, sen vaikuttavuus ja tunnusluvut tulisivat näkyviksi meille päättäjille.

Itselläni on työhistoriaani liittyen tiedossa, että yhden teatterilipun, tai yhden teatteri-hotellipaketin aluetaloudellinen vaikutus on merkittävä. Oletusarvo on, etteivät kaikki ole työskennelleet teatterissa, eivätkä käsitelleet teatteritoiminnan vaikuttavuutta osana omaa työtään. Meille kaupungin päättäjille tällaiset merkittävät asiat eivät välity.

Meillä ei seurata teatterin tuottavuutta, eikä vaikuttavuutta, koska teatteri toimii omana yhtiönään. Teatteri tulee eteemme vain talousarviokäsittelyssä ja silloinkin ainoa näkyvä osa on teatterille maksettava kaupungin avustus. Jos teatteriyhtiön hallituksessa käsitellään teatterin vaikuttavuutta laajemmin, se ei välity meille päättäjille, koska yhtiön hallituksen kokoukset eivät ole avoimia. Tämä puolestaan jättää omasta mielestäni teatterin vaikuttavuuden ja merkittävän arvon kaupungin vetovoimalle, imagolle, sekä aluetaloudelle täysin lapsipuolen asemaan. Teatterilla ei ole minun mielestäni sitä strategista arvoa täällä, mitä päätöksenteon ja vaikuttavuuden kannalta tulisi olla ja mielestäni tähän on syynä se, että teatteri on joskus yhtiöitetty.

Hanna-Kaisa Lähde,Kotkan kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 26.1.2019