Koska kaikki nimettömät tekstarikirjoittajat tuntuvat tietävän, mitä vihreät ajaa poliittisessa ohjelmassaan, niin selvennämmepä näitä väärinkäsityksiä hieman.

Kyllä, me vihreät ajamme biokaasu- ja sähköautojen lisäämistä, latauspaikkojen lisäämistä ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. Tavoitteemme ei ole yht’äkkiä lopettaa bensiini- ja dieselautoilla ajelua, mutta olemme mukana EU:n tavoitteessa lopettaa uusien polttomoottorien valmistus ja myynti vuoteen 2030 mennessä. Kenenkään vanhaa autoa emme siis halua laittaa ajokieltoon.

Ei, me emme halua kieltää metsähakkuita, mutta haluamme pitää ne ennallaan ja suosimme uusien taimien istutusta kaadetun metsän tilalle. Vastustamme siis edellisen hallituksen ehdottamia lisähakkuita. Jo nyt metsien muutokset uhkaavat yli 700 lajia ja noin 400 luontotyypistä lähes puolet on arvioitu uhanalaisiksi koko maassa.

Me vihreät emme ole heikentämässä maaseudun elinolosuhteita tiukoilla energiapoliittisilla vaatimuksilla. Me haluamme huolehtia, että jokaisella on mahdollisuus kestäviin valintoihin taloudellisesta tilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Annika Aalto-Partanen, kansanedustajaehdokas (vihr.)
Leena Griinari (vihr.), Kotka