EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa. EU-vaalien tulisi olla tärkeät vaalit, mutta valtakunnan uutisoinninkin tasolla ne ovat jääneet täysin hallitusneuvottelujen ja MM-jääkiekon varjoon.

Itse olen jäänyt kaipaamaan paikallisesti koskettavia teemoja. Missä on se ehdokas, joka on sitä mieltä, että aivan asiaankuuluvien EU:n Venäjä-pakotteiden vaikutuksia tulisi kompensoida esimerkiksi rakennerahastojen kautta alueille, joiden elinvoimaan EU-pakotteilla on suoraa vaikutusta? Tällaisia alueita Suomessa ovat voimakkaimmin nimenomaan Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.

Entä näkyvä keskustelu EU:n ja Venäjän välisen henkilöliikenteen kehittämisestä? Imatra käy parasta aikaa kahdenkeskeisiä neuvotteluja henkilöjunaliikenteen avaamisesta EU:n ja Venäjän välisen rajan yli olemassa olevaa rataa pitkin. Entä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen henkilöliikenteelle? Missä ovat ne ehdokkaat, jotka lupaavat tehdä tämän asian eteen töitä EU-tasolla?

EU:n ulkoraja Venäjälle on jatkuvasti läsnä meidän kaakkoisrajan asukkaiden arjessa. Me teemme paikallisia ja alueellisia investointeja ja luomme elinkeinoelämäämme rajanaapurimme kanssa yhteistyössä. EU:n Venäjä-politiikka koskettaa meitä EU:n etunenässä.

Paikallisesti odottaisin keskustelua myös siitä, mikä on EU:n ulkorajan rooli missäkin tilanteessa? Mikä on EU:n rooli rajan vahvistamisessa tai tullitoiminnan kehittämisessä? Kuka huolehtii pääasiassa rajan ja tullitoiminnan fasiliteeteista EU:n ulkorajalla? Miten väylähankkeita viedään eteenpäin? Mikä on vesiväylien, satamien ja Saimaan kanavan kautta liikkuvan viennin kehittämisen kannalta olennaista EU-politiikkaa?

Entä millaisia neuvotteluja EU-tasolla käydään Itämeren suojelemiseksi? Entä miten vesiteitse tapahtuvaa matkailua edistetään EU:n ulkopuolisten maiden kuten Venäjän kanssa? Meillä on maiden välisiä näkemyseroja esimerkiksi Suursaaren osalta, jotka vaikuttavat laivamatkailun ja venematkailun kehittämiseen Itäisellä Suomenlahdella. Ollaanko EU-tasolta valmiita neuvottelemaan näistä? Mikä on EU:n ja mikä on puolestaan nyt ja jatkossakin Suomen kansallinen rooli näissä kysymyksissä? Näitä asioita ei ole kukaan ehdokas, eikä myöskään median edustajat ottaneet esille.

Mikäli joku EU-ehdokas on näihin kysymyksiin perehtynyt, niin ilmiantakoot itsensä pikavauhtia. Olen valmis antamaan tällä kertaa ääneni sille, joka ymmärtää alueemme tarpeita EU:n ulkolaidalla. Puolueellakaan ei tässä tapauksessa ole niin suurta merkitystä. Toki toivoisin, että sellainen ehdokas löytyisi oman puolueeni riveistä.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.), Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 14.5.2019