Koululuokille tulisi tarjota nykyistä monipuolisemmat ja tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyödyntää liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä tehdä retkiä ja opintokäyntejä tutustuen yhdessä kotikaupunkiimme.
Tällä hetkellä koulut ovat eriarvoisessa tilanteessa. Osa kouluista on lähellä kulttuuri- tai liikuntakohteita, kun taas toisien koulujen oppilaille retket edellyttävät linja-automatkaa. Päiväsaikaan ja ruuhka-ajan ulkopuolella joukkoliikennevälineissä on tilaa ja koululuokat mahtuisivat niihin hyvin. Kuitenkin matkakustannukset ovat usein esteenä opetusta tukeville luokkaretkille.
Esitämme, että kotkalaisille koululuokille olisi joukkoliikenteen käyttö maksutonta ruuhka-ajan ulkopuolella. Tällainen mahdollisuus koululuokille opettaisi koululaisia myös käyttämään julkista liikennettä.
Vihreä valtuustoryhmä
2.3.2020