Paljon puhuttu koulujen digiloikka tapahtui nyt koronakeväänä melkein yhdessä yössä. Vaikka loikkasimme pakon edessä ja suunnittelulle jäi hyvin vähän aikaa, urakasta selvittiin. Etäopiskelussa havaittiin myös paljon hyvää ja sen todettiin hyödyttävän monia oppilaita. Nyt kertyneitä oppeja kannattaa hyödyntää jatkossakin. Ei ainoastaan siksi, että on paremmin varauduttu uusiin vastaaviin tilanteisiin, vaan myös tarjoamalla opetusta, jossa hyödynnetään sekä lähi- että etäopetusta lomittain yksilöllisten tarpeiden mukaan. Etäopetus antaa myös mahdollisuuden laajempaan ainevalikoimaan esimerkiksi kielissä.

Etäopetuksen kehittämisen selkeäksi kynnyskysymykseksi nousee opettajien laitteiden lisäksi se, onko myös oppilailla käytössään henkilökohtaista päätelaitetta. Verkkoyhteyksiin ja henkilökohtaisiin laitteisiin tulee panostaa kirjojen rinnalla ja luoda näin oppilaille tasaarvoiset lähtökohdat opetukseen niin kouluissa kuin etänäkin. Toivottavasti tämän kevään kokemusten jälkeen myös etäopetuksen juridisia rajoitteita tullaan perkaamaan.
Vihreä valtuustoryhmä esittää Kotkan kaupungin tavoitteeksi, että etäopetuksesta tulee luonteva osa kotkalaista koulua. Ja jo tulevassa, vuoden 2021 talousarviossa tulee varata riittävä määräraha sekä opettajien että oppilaiden henkilökohtaisten etätyöskentelyvalmiuksien vahvistamiseksi.

Yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa tulee hakea Kotkalle toimivin ratkaisu. Vaihtoehtoja on varmasti erilaisia. Yhtenä esimerkkinä pienemmille oppilaille voidaan tarjota tablettia ja
vanhemmille oppilaille kannettavia tietokoneita. Osalla perheistä kaikki tarvittava löytyy jo kotoa, jolloin päätös on kodilla, ottaako koulun laitetta vastaan. Tavoitteena kuitenkin on, että jokaisella oppilaalla on opetuksen vaatimukset täyttävä laite ja verkkoyhteydet. Ja vaikka laite pitäisi palauttaa koululle jonkun vuoden jälkeen, tulee järjestelyn olla sellainen, että käyttöaikana oppilas kokee laitteen omakseen. Hän pystyy itse asentamaan siihen tarvittavia ohjelmistoja, kehittymään tietotekniikan osaajana ongelmia ratkoen ja tallentamaan omia henkilökohtaisia tietojaan koneelle tukemaan mm. älykkäiden oppimateriaalien käyttöä.

Kotkan Vihreä valtuustoryhmä
Valtuustoaloite 8.6.2020

 

VASTAUS 11.1.2021
Vastaus valtuustoaloitteeseen Digiloikan hyödyt luontevaksi osaksi koulua