Mielipide Opettaja 9.4.2020  Suomessa viimein aloitetut rajoitustoimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat vasta ensimmäisiä askelia.

Mielestäni näyttää siltä, että ihmisten liikkumista ja kokontumista joudutaan rajoittamaan nykyistä enemmän, kuten monissa Euroopan maissa on jo tehty. Mitä pikemmin tämä tehdään, sitä lyhytaikaisempi rajoitustoimi mahdollisesti on ja lopputulos parempi.

Valmistautuminen epidemian huipun jälkeiseen aikaan on aloitettava nyt. Ennusteiden mukaan epidemian huippu saavutetaan touko–kesäkuun aikana. Meillä täytyy olla suunnitelma, miten toimimme, kun tartuntojen ja sairastuneiden määrä alkaa vähentyä mutta epidemia ei ole vielä ohi.

Opetuksessa ollaan syksyllä suurien haasteiden edessä. En usko, että täysimääräiseen lähiopetukseen on mahdollisuutta ennen vuotta 2021. Tämä on erityisesti peruskouluissa täysin uusi tilanne.

Koulutuksen järjestäjien tulisikin nyt panostaa siihen, että syksyllä kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on tarvittava välineistö ja riittävä osaaminen vaikuttavan etäopetuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi peruskoulussa niin opettajille kuin oppilaillekin pitäisi hankkia henkilökohtaiset tietokoneet. Tämä on välttämätöntä ajatellen myös aikaa koronaviruksen jälkeen.

Korkeammilla koulutusasteilla etäopetus on jo arkipäivää mutta epidemian myötä etäopetuksen osuus muusta opetuksesta jäänee pysyvästi aiempaa korkeammalle tasolle. Etäopetuksen laatuun, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen tuleekin tehdä panostuksia. Erityisesti tietoliikenneyhteyksien riittävästä kapasiteetista ja toimintavarmuudesta on huolehdittava.

Ennakoidaan ja varaudutaan tulevaan paremmin kuin mitä pystyttiin tekemään epidemian alkaessa.

Juha Attenberg
tiimipäällikkö, ammatillinen koulutus
puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen vihreät