Ensi maanantaina (3.9.2020) Kotkan valtuusto pohtii lausuntoaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaan uudistukseen. Katsotaan lausunnossa tulevaisuuteen! Allekirjoittaneista itäisen Uudenmaan sote-maakunta on Etelä-Kymenlaakson kunnille luontainen toimintaympäristö.

Historiallisesti rannikko ja hyvät liikenneyhteydet yhdistävät alueen kokonaisuudeksi. Rannikkoalueilla on toimittu toiseen suuntaan kuin sisämaan Kouvolassa. Kauppaa on käyty merelle ja rannikkoa pitkin. Mietitään Viipurin läänin jämäpala, tämä Kymen lääni, nykyinen maakunta ja suunniteltu sote-maakunta, toiminnallisesti uudestaan. Katsotaan myötämielisesti länteen. Me kuulumme jo Helsingin erityisvastuualueeseen.

Maakuntien määrää joudutaan väistämättä tarkastelemaan lähivuosina. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta päätettäessä tulee tehdä ratkaisuja, jotka jo ennalta nähdään tarpeellisiksi ja toimiviksi, sekä huomioiden alueelliset edut. Moottoritie Helsingistä Vaalimaalle luo edellytyksen toimivalle Itäisen Uudenmaan ja Eteläisen Kymenlaakson sote-maakunnalle. Hyvät liikenneyhteydet luovat erityisen hyvät puitteet alueelliselle pelastustoimelle. Selkeästi kaksikielinen maakunta, jossa palvelua saa sekä suomen että ruotsin kielellä on rikkaus. Tulevaisuudessa mahdollinen rantarata vahvistaa alueen yhtenäisyyttä, elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä.

Kotkan ja Etelä-Kymenlaakson etu on kuulua tulevaisuudessa Itä-Uudenmaan sote-alueeseen ja Uuteenmaahan. Tämä asia tulee tuoda selkeästi esille, kun Kotka asiasta lausunnon antaa. Ollaan osa menestyvää ja hyvinvoivaa rannikkoaluetta.

Juha Attenberg, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Petri Pietiläinen, kaupunginvaltuuston jäsen (vihr.)