Tausta
Valtioneuvosto on päättänyt budjettiriihessään 16.9.2020 liikenteen työsuhde-etujen verouudistuksesta.
Tiedotteen mukaan ”siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus”.
”Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan, ja sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021–2025. Lisäksi työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistetaan ja työsuhdepolkupyörä säädetään 1 200 euroon asti verovapaaksi eduksi
Kotka on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.
Kotka on sitoutunut HINKU kuntien tavoitteisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Lisäksi Kotka on strategiassaan sitoutunut vähentämään Kotkan alueen kasvihuonekaasupäästöjä 65 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä, sekä toimimaan kestävän liikkumisen ohjelman mukaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi.
Vihreän valtuustoryhmän ehdotus
Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Kotkassa hyödynnetään tarjotut veroedut työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, kaupunkiympäristön viihtyvyyden parantamiseksi ja hinkukunta tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vihreä valtuustoryhmä esittää myös, että kaikille kaupungin työntekijöille tarjotaan veroedut valintansa mukaan käyttöön vuoden 2021 alusta, Sähköauton maksuton latausmahdollisuus, Työsuhdematkalippu joukkoliikenteessä tai työsuhdepolkupyörän käyttömahdollisuus. Samaa mallia suositellaan otettavaksi käyttöön koko kaupunki konsernissa.
Toteutuksesta ei aiheudu suuria taloudellisia kustannuksia. Kustannuksia syntyy lähinnä vain polkupyörien pysäköinti- ja latauspaikkojen järjestämisestä. Autojen osalta on aluksi mahdollisuus hyödyntää myös kaupallista latausinfraa. Vuoden 2021 talousarvioon tulisi kuitenkin varata noin 50 000 euroa järjestelyjä varten.
Vihreä valtuustoryhmä
21.09.2020