Mielenterveyden ensiapukoulutus peruskoulun ja toisen asteen oppilaille ja opettajille

Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitämme, että Kotkassa toimivissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toteutetaan oppilaille ja opettajille kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutuksessa opitaan myös hakemaan paikallisesti apua erilaisiin kriisitilanteisiin.

Koulutus voidaan rakentaa mielenterveyden ammattilaisen, ja/ tai Xamk:n kanssa yhteistyössä mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan opastuksella. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.

Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa uudenlaisten sisältöjen mukaan ottamisen opetustyöhön ja katsomme, että tämän tyyppisillä sisällöillä voimme vahvistaa lasten ja nuorten perustaitoja, joita elämässä selviämiseen tarvitaan. Mielenterveyden EA-kurssi toimii myös ennaltaehkäisevänä toimintana ja antaa lapsille ja nuorille valmiuksia tunnistaa mielenhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Kotkan Vihreä valtuustoryhmä
Valtuustoaloite 14.12.2020