Mielipide Kymen sanomat 7.12.2020  Nykymuotoinen asumistuki on suuri syy moniin rakenteellisiin ongelmiin. Vaikutukset ovat syntyneet vuosien, jopa vuosikymmenten kuluessa, mutta suunta on selvä. Työn vastaanottamisen kannustavuus on heikentynyt ja muuttoliike kasvukeskuksiin on kiihtynyt. Sillä on myös yhteys asuntojen hintakehitykseen ja rakentamisen laatuun. Asumistuen määrä tänä vuonna on huikeat noin 2,5 mrd. €, eli jo lähes 10 % palkkatuloverokertymästä.

Asumistuesta ylivoimaisesti suurin osa valuu kasvukeskuksiin. Samaan aikaan myös rakentamiseen suunnatusta tukirahasta (mm. ARAn tuet), lähes kaikki kohdistuu suuriin kaupunkeihin. Asumisen tuet ovat myös merkittävin syy kannustinloukkujen syntymiseen, joissa työvastaanottaminen ei aina ole taloudellisesti järkevää. Asumistuen ja tuetun rakentamisen säännöt myös ohjaavat rakentamista usein perustasoon, missä voittojen tavoittelu voi olla tärkeämpää kuin kestävä rakentaminen.

Nykyisen kaltainen asumistuki tulisi lakkauttaa

Asumistuen lakkautuksella en tarkoita, että ihmisten tukeminen tulisi lopettaa tai sitä edes vähentää, vaan kohdistaa tuki suoraan ihmisille. Silloin he saisivat enemmän päätösvaltaa siihen, mihin mahdolliset tukirahat kohdentuvat. Todellisuudessa suuri osa tuesta kohdistuisi edelleenkin asumiseen, mutta tällä olisi positiivisesti ohjaava vaikutus rakentamiseen ja hillitsevä vaikutus joskus ehkä hallitsemattomaankin muuttoliikkeeseen kasvukeskuksiin – ja näin myös asuntojen alueellisesti eriytyvään hintakehitykseen. Muuttoliikkeen pieni hidastuminen olisi hyvä niin suurten kasvukeskusten kuin myös muuttotappioalueiden kannalta.

Muutos olisi toteutettavissa helpoiten ja edullisimmin negatiivisen tuloveron kautta eli ns. perustulona. Tämä asia on hyvä huomioida meneillään olevassa sosiaaliturvan uudistamistyössä.

Juha Attenberg
puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Vihreät
kaupunginhallituksen jäsen (vihr.), Kotka