Keväisen Allianssi ry:n kyselytutkimuksen mukaan 68 prosenttia nuorista kertoi, että koronavirus on tuonut elämään huolia tai ongelmia tai pahentanut niitä. Tuoreimman Ylen teettämän selvityksen mukaan etäopinnoista kärsivät keväällä eniten ne oppilaat, joilla oli jo valmiiksi vaikeuksia oppimisessa.

Myös Mieli ry:n on kertonut, että lasten ja nuorten huoli koronaviruksesta näkyy kriisipuhelimissa ja Sekaisin-chatissa.

Joulukuu toi jälleen etäopinnot toiselle asteelle ja monia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia rajoitettiin koronatilanteen takia. Osa nuorista kokee vallitsevan tilanteen erittäin ahdistavana. Joulun odotus saattaa sisältää huolia ja murheita, koska kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole hyvä olla kotona ja mummolaankaan ei ole suositeltavaa matkustaa.

Lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan tukea monella tavalla. Yksi vaihtoehto tukea vuorovaikutus- ja kriisitaitoja on opettaa lapsille ja nuorille mielenterveyden ensiaputaitoja. Samalla tavalla, kun lapsia ja nuoria opetetaan toimimaan yleisimmissä fyysistä ensiapua kaipaavissa tilanteissa ensiapukursseilla, tulisi ensiaputaitoja laajentaa myös mielenterveyden puolelle.

On varsin tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan jo ennakoiden mielenterveyteen liittyvät kysymykset ja osaavat hakea matalalla kynnyksellä apua, niin että tietävät mistä apua voi saada. On myös tärkeää, että kaveria voidaan auttaa oikealla tavalla, kun pahoinvointi alkaa oireilla ulospäin. Mannerheimin lastensuojeluliitto on tuonut esille, että lasten ja nuorten huoli omista kavereistaan on lisääntynyt viime vuosien aikana. Eniten ahdistaa se, ettei osata auttaa.

Mielenterveyden ensiaputaidot ovat välttämättömiä meille kaikille. Erityisen korostunut tarve on nyt, kun olemme eläneet poikkeuksellista korona-aikaa. Siksi toivonkin, että kotkalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa alettaisiin opettaa lapsille ja nuorille mielenterveyden ensiaputaitoja. Samalla myös opettajat ja muu henkilökunta saisivat koulutuksen näiden asioiden parempaan tunnistamiseen.

Hanna-Kaisa Lähde
Kotkan kaupunginhallituksen jäsen (Vihr.)

Julkaistu Ankkuri-lehdessä 13.1.2021