Elin-, veto- ja pitovoiman voimistaminen on monen kunnan päätavoitteita. Ratkaisut tavoitteen saavuttamiseksi ovat usein erittäin kalliita, eivätkä tulokset ole aina kovin mairittelevia. On myös edullisia vaihtoehtoja imagon kohentamiseksi.

Ehdotamme, että Kotka lisää päätöksenteon avoimuutta ja julkisuutta myös kaupunkikonsernin yhtiöissä. Kertapäätöksellä kaupungista tulisi avoimuuden edelläkävijä julkisten varojen käytössä.

Julkisuus tarkoittaisi sitä, että yhtiöiden hallitusten esityslistat ja pöytäkirjat olisivat kaikkien luettavissa. Kun kaupunki ostaa palveluja, kaavoittaa biojalostamotonttia tai päättää yksityisiä koskevista asioista, salassapito ja luottamuksellisuus toimivat kaupunginhallituksesta lautakuntiin. Miksi sama ei toteutuisi yhtiöissä?

Julkisuusperiaatteen ulottaminen kaupungin yhtiöihin ei rikkoisi lakia, eikä maksaisi käytännössä mitään. Päätös toisi valtavasti myönteistä julkisuutta. Kuntalaiset olisivat tyytyväisiä siihen, että heidän rahojaan käytetään läpinäkyvällä tavalla.

Vihreät jätti valtuustolle julkisuusaloitteen 10. toukokuuta. Samaa on vaadittu aikaisemmin. Kielteistä päätöstä perustellaan aina yrityssalaisuuksilla ja muilla hankaluuksilla. Hankaluudet on tehty voitettavaksi. Tehdään Kotkasta Suomen julkisin kunta.

Juha Attenberg, Kotkan kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Petri Pietiläinen, kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän pj (vihr.)

Julkaistu: Ankkurilehti 26.5.2021, mielipide