Olen nyt ollut kymiläinen parisenkymmentä vuotta ja viihtynyt mainiosti.  Karhula on varmasti myös monelle muualta tulevalle turistille tai satunnaiselle pysähtyjälle ensikosketuksen kaupunkiimme. Se on käyntikortti, josta löytyy historiaa, ja joka on kokenut vuosien saatossa myllerryksiä, on sopeutunut ajan kulkuun ja joutunut myös odottamaan vuoroaan.

Nyt käsiteltävässä kaavassa esitetyt suunnitelmat ovat yhtä aikaa innovatiivisia ja ihmisen mittakaavassa. Rohkeasti ja johdonmukaisesti suunnitelmissa vahvistetaan kaupunginosan luonnetta: suunnittelualueen kerroksellista kauneutta tuodaan esille, alueen virkistys- ja luontoarvoja vahvistetaan, kaupunkitilaa jäsennetään entistä paremmin, kehitetään laaja kävelykeskusta-alue sekä nojaudutaan koko liikennesuunnitelmassa Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelman periaatteisiin. Nämä vain muutamia kohtia upeista suunnitelmista mainitakseni.

Karhulan keskustan osayleiskaavan yhdeksi tavoitteeksi oli hyväksytty yhteisöllisyyden korostaminen ja hyödyntäminen. Miten mahtavalla tavalla avoimesti ja monipuolisesti osallistamalla tämä kaava suunniteltiinkaan! Mukana on ollut yrittäjiä, nuoria, koululaisia, ylipäätään hurja määrä ihmisiä sekä virtuaalisesti että alussa livenäkin.

Keskustan halkaiseva moottoritie todetaan kaavaselostuksessa yhdeksi Karhulan keskustan kehittämisen kannalta keskeisimmistä kysymyksistä. Tiedämme, että melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä ja vaikuttaa ihmisen terveyteen. Kattamisratkaisut edistyvät hitaasti ja jo ennen sitä voidaan tilannetta parantaa laskemalla ajonopeuksia Vt7:lla 100 km/h 80 km/h, minkä on yleisesti todettu alentavan melutasoa 2-3 dB(A). Vt7:n varrella asuville ja liikkuville tämä tarkoittaisi huomattavaa ihmisen kokeman melutason alenemista. Toinen nopea ratkaisu olisi alentaa rengasmelua hiljaisilla päällysteillä. Kaavaselostuksen tavoitteena on myös etsiä aktiivisesti nopeasti toteutettavia tapahtumia ja hankkeita. Noudatetaan tätä tavoitetta myös Karhulan kanjonin kohdalla suurempia ratkaisuja odotellessa.

Suuri kiitos yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoskelle sekä kaikille työhön osallistuneille todella hyvästä toteutuksesta ja lopputuloksesta.

Tommi Iivonen
kaupunginvaltuutettu