Kotkan kaupunki/ Valtuustoaloite

Kotkan Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa nopeita toimenpiteitä melusuojauksen eli melumuurin rakentamiseksi välillä Korela–Paimenportti. Hyväntuulentiellä kulkee noin 22 000 autoa päivässä, mihin päälle tulee vielä Kotkantien liikenne. Liikenne aiheuttaa tyrmistyttävää melusaastetta alueen asukkaille erityisesti Metsolan kohdalle. Mitään selvityksiä ei kannata nyt tehdä, koska Paimenportin rakennustöiden takia liikennejärjestelyjä on väliaikaisesti muutettu.

Riittävä tieto melusta löytyy jo vuonna 2012 liikenneviraston tekemästä meluselvityksestä (katso https://www2.vayla.fi/meluselvitys2012/23_Kotka/Liite_23_1.pdf), joka näyttää erityisen pahalta Kiuruntien osalta Metsolassa, mutta muuallakin. Vuodesta 2012 tilanne on edelleen pahentunut. Autojen ja erityisesti raskaan liikenteen suoritemäärät ovat todennäköisesti nousseet paljon.

Olemme saaneet kuulla, että melumuuria oli aikoinaan piirretty suunnitelmiin uudesta Paimenportin sillasta. Nyt kun työt ovat lähteneet käyntiin, meluntorjunta keskittyy vain Paimenportin välittömään läheisyyteen. Kotkan valtuuston tiedonantokokouksessa 24.5.2021 saimme kuulla, ettei suunnitelma-alue ulotu tarpeeksi pitkälle eli Metsolan ja Korelan alueille.

Metsolan alueen asukkaat ovat parhaillaan keräämässä nimilistaa meluntorjunnan toteuttamiseksi.

Vihreän valtuustoryhmän aloite tukee heidän tavoitettaan melusaasteettomamman asuinympäristön toteuttamiseksi. Pitää myös muistaa, että molempien Kotkaan vievien väylien henkilöauto- ja raskaan liikenteen määrät tulevat kaikissa tulevaisuuden ennusteissa edelleen kasvamaan.

Melusaaste on yhtä vaarallinen ympäristöhaitta kuin mikä tahansa muukin saaste. Meidän täytyy estää nykyistä paremmin melusaasteen leviämistä asuinalueille Metsolassa ja myös Korelassa.

Kotkassa 31. toukokuuta 2021

Kotkan Vihreä valtuustoryhmä