Kotkan kouluissa on paljon lapsia, jotka voivat huonosti. Korona on lisännyt ahdistusta, masennusta ja uupumista. Näin todetaan juuri ilmestyneessä Terveyden- ja hyvin voinnin laitoksen koululaiskyselyssä, joka tehtiin keväällä 2021. Samaa viestiä tulee koulujen henkilökunnalta.
Kotkassa ei pääse psykologin vastaanotolle kuin useamman kuukauden viiveellä, koska virkoja ei saada täytettyä.

Esitän, että

1. Vauhditetaan koulupsykologien rekrytointia esim. palkankorotuksilla.

2. Lisätään koulupsyykkareiden (psykiatristen sairaanhoitajien) määrää niin, että jokaisella koululla olisi oma koulupsyykkari, johon on helppo turvautua. Pienimmillä kouluilla ei välttämättä kokopäiväistä.
Olisi myös tärkeää, että koulupsyykkarit olisivat rehtorin alaisuudessa, eivät terveydenhuollon.
Koulupsyykkareiden palkkaamisen yhteydessä tulisi myös arvioida avustajien tarpeellista määrää

3. Koulunuorisotyötä pitäisi kehittää. Siitä on kokeiluja, mutta sitä pitäisi laajentaa. Olisi hyvä, että koulussa olisi opetustoimen ulkopuolella olevia aikuisia, jotka keskustelisivat oppilaiden kanssa ja auttaisivat ryhmäytymisessä.

Kotkassa 20.9.2021

Michael Pounds