Arvoisa vappua juhlistava väki.

Vaikka vappua vietetään nyt varsin viileässä säässä, niin poliittinen sää on lämmin. Vaalit on käyty ja hallitusneuvottelut käynnistymässä Kokoomuksen ja Petteri Orpon johdolla.

Vaalien voittajilla Kokoomuksella ja Perussuomalaisilla on nyt näytön paikka.

Hallitusohjelmaan kohdistuu paljon odotuksia. Kokoomus kampanjan pääviesti oli talousvastuu ja valtion velkaantumisen pysäyttäminen.

Olemme monessa asiassa käännepisteessä. Käynnissä on globaali kestävyysmurros, ilmastonmuutos ja luontokato. Suomalaisen hyvinvointimallin rakenteita haastavat työvoimapula, eriarvoisuuden lisääntyminen, nuorten mielenterveyden haasteet sekä julkisen talouden kestävyysvaje.

Arvaamattomuutta lisää Euroopassa käynnissä oleva Venäjän julma hyökkäyssota.

Suomen ja koko Euroopan tukea Ukrainalle on entisestään vahvistettava. Venäjä ei saa voittaa sotaa. Ukraina taistelee koko Euroopan vapauden puolesta. Ukrainaa ei saa jättää yksin. Ulkoministeri Pekka Haavisto totesi eduskunnassa käydyssä Ukrainan tilanteen ajankohtaiskeskustelussa, että Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen.

Tästä lupauksesta on pidettävä kiinni ja Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa myös muihin Euroopan maihin, jotta yhteinen eurooppalainen rintama pitää ja tahtotila Ukrainan tukemiseksi säilyy.

Ja kun vihdoin koittaa päivä, jolloin Ukrainaan saadaan oikeudenmukainen rauha, niin on tärkeää, että Suomi on myös vahvasti mukana maan jälleenrakentamisessa.

Arvoisa juhlaväki.

Vietämme vappua nyt ensimmäistä kertaa Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäsenenä. Tuleva hallitus tulee ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoprosessin myötä määrittelemään Suomen roolia muuttuneessa tilanteessa.

Naton jäsenenä Suomella on mahdollisuus vahvistaa profiiliaan erityisesti laajan turvallisuuskäsityksen, kriisinhallinnan, arktisen turvallisuuden sekä kyberturvallisuuden teemoissa.

On tärkeää, että Suomi edelleen jatkaa pitkäjänteistä ihmisoikeusperusteista ulkopolitiikkaa. Kansainvälinen kriisinhallinta, kehitysyhteistyö ja humanitäärinen apu ovat tärkeässä roolissa globaalin vakauden edistämisessä. Suomella on tärkeä maan kokoa suurempi rooli kansainvälisessä yhteisössä. Rauhanvälitys on aina ollut keskeinen osa Suomen ulkopolitiikkaa ja niin tulee olla jatkossakin.

Nato-jäsenenäkin Suomella on edelleen kannettavana päävastuu omasta alueellisesta maanpuolustuksesta. On tärkeää jatkaa askeleita kohti sukupuolineutraalia asevelvollisuutta. Nykynuorisolla sukupuoleen perustuva erilainen kohtelu on täysin vierasta.

On aivan välttämätöntä kehittää asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisemmaksi, jotta sen hyväksyttävyys nuorten keskuudessa säilyy ja maanpuolustustahto pysyy korkealla tasolla tulevaisuudessakin.

Yksi vaihtoehto olisi koko ikäluokkaa koskeva kansalaispalvelusmalli, jossa varusmieskoulutuksen lisäksi valittavana olisi erilaisia kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä koulutusmoduuleita öljyntorjunnasta ja palontorjunnasta terveydenhoidon tehtäviin.

Arvoisa juhlaväki.

Maanpuolustus ja maamme tulevaisuuden menestys ei toteudu ilman hyvinvoivia nuoria.

Koulumaailmasta kuuluu huolestuttavia viestejä lasten oppimiseroista, opettajien uupumuksesta ja koulupudokkuudesta.

Valtiovarainministeriö julkaisi vaalien alla pitkän listan mahdollisista leikkauskohteista julkisen talouden tasapainottamiseksi. Sillä listalla oli ehdotuksia myös koulutussäästöiksi.

Hallitusohjelmasta neuvotteleville minulla on tärkeä viesti:

Leikkaamisen sijaan investoidaan koulutukseen! Tuetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia oppia sekä opettajien mahdollisuuksia opettaa.

Keinoja ovat opetusryhmien pienentäminen, erityisopetukseen panostaminen, varhaisen tuen tarjoaminen sekä oppilaiden yksilöllinen huomiointi.

Arvoisa vappua juhliva väki.
Vappu on myös opiskelijoiden juhlapäivä.

Tänä vappuna meidän kaikkien on syytä olla huolissaan opiskelijoitten hyvinvoinnista. Tällä hetkellä tutkimusten mukaan opiskelijoiden psyykkinen oireilu on yleisempää kuin koko väestöllä keskimäärin. Voisi puhua myös mielenterveyden kriisistä tai hätätilasta.

Tällä hetkellä hoitoa edellyttävistä psyykkisistä vaikeuksista kärsii jo useampi kuin joka kolmas opiskelija, ja 13 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on viimeisen vuoden aikana saanut diagnoosin masennuksesta. Tämän ratkaisemiseksi tarvitaan tietysti pitkäjänteisiä toimia ja panostuksia koulutuspolitiikkaan.

Tarvitsemme inhimillisempää koulutuspolitiikkaa.

Tarvitaan lisäresursseja mielenterveyspalveluihin, riittävät hyvinvointi- ja ohjauspalvelut ja muita opiskelukykyä edistäviä toimenpiteitä.

Lisäksi opiskelijat tarvitsisivat myös taloudellista vakautta elämäänsä. Tilanteessa, jossa mielenterveys järkkyy ja arki on kuormittunutta, on todella hankala tilanne, jos samalla joutuu kantamaan stressiä tulorajoista ja opintotukikuukausien määrästä.

Viime vuosikymmeninä opintotukijärjestelmäämme on muutettu monin tavoin, jotta se kirittäisi nopeampaan valmistumiseen.

Sen seurauksena nykyinen järjestelmä pahentaa nuorten henkistä kuormitusta.

Arvoisa juhlaväki

Lopuksi muutama sana aluepolitiikasta ja kaakkoissuomen tulevaisuudesta.

Tulevaisuudessa investoinnit ja uudet työpaikat sijoittuvat sinne, mistä löytyy vähäpäästöistä energiaa.

Tutkavalvonnan ja tuulivoimatuotannon yhdistäminen itäisessä Suomessa on toistaiseksi ollut mahdotonta. Tämä uhkaa estää jopa kymmenien miljardien investointien syntymistä tuulivoimaan ja sitä seuraavaan vetytalouteen.

Selvitysmies Arto Rädyn maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen helpottamiseen löytyy ratkaisuja.  Raportissa ehdotetut toimet tulee huomioida tulevassa hallitusohjelmassa.

Potentiaalia alueeltamme löytyy. Tarvitsemme valtion sitoutumaan kumppaniksi alueemme saavutettavuuden, koulutuspaikkojen ja vähäpäästöisten energiatuotannon kehittämiseen.

Me täällä Kaakkois-Suomessa olemme valmiita rakentamaan koko Suomen kestävää tulevaisuutta, kunhan vain saamme siihen mahdollisuuden.

Lopuksi haluan toivottaa teille kaikille hyvää vapunjuhlan jatkoa!

Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen