Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat!

Mielenkiintoista on lukea näitä hienoja suunnitelmia ja tavoitteita: valtavasti tehdään kotkalasten hyvinvoinnin eteen töitä.

Toimenpideohjelmassa todetaan, että me päätöksentekijät teemme jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen ja joilla joko vähennetään tai lisätään ihmisten välistä eriarvoisuutta. Päätöksenteon vaikuttavuutta voidaan vahvistaa, kun päätöksenteon menetelmiä sekä tietopohjaa kehitetään.

Miksi ihmeessä me täällä referoimme annettua toimenpideohjelmaa, eikä kuitenkaan tehdä niitä käytännön päätöksiä, kun on talousarvion aika. Esim. lasten ja nuorten hyvinvointiin olisi erittäin helppo vaikuttaa lisäämällä henkilöstöä kouluihin ja päiväkoteihin.

Kiitos!

Leena Griinarin puheenvuoro Kotkan kaupunginvaltuustossa 11.4.2023