Tyytyväinen työntekijä on yrityksen etu. Hallituksen linja näyttää olevan kolmikannan tuhoaminen ja työtätekevien ihmisten alistaminen työnantajapuolen määräysvaltaan. Onko Suomi on palaamassa patruuna-aikaan, jossa isäntä omisti työntekijänsä?

Ay-liike on rakentanut suomalaista hyvinvointivaltiota jo pitkään. On ay-liikkeen ansioita, että suomalaisilla on kahdeksan tunnin työpäivä ja viisipäiväinen viikko. Meillä on irtisanomissuoja ja työttömyyskorvaukset. Me saamme sairausajalta palkkaa ja meillä on ansiokas työterveyshuolto. Lisäksi meillä on pitkät äitiys- ja vanhempainvapaat sekä lapsilisät, joita ei kovinkaan monessa maailman valtiossa ole.

En ymmärrä hallituksen politiikkaa, jossa säästöjä tehdään työtätekevien ja työttömien ihmisten selkänahasta.

Ay-liikekään ei ole virheetön. Se on kautta aikojen vaatinut kaikki palkankorotukset prosentteina. Tässä mallissa parempituloiset ovat saaneet aina isommat korotukset ja kuilu hyvä- ja pienituloisten välillä on kasvanut.

Tosiasia on, että Suomen talous on kuralla ja säästää täytyy.

Mitä jos hallitus nyt korottaisi tuloverotusta prosenttiperiaatteella niin, että suuri- ja keskituloiset maksaisivat enemmän ja pienituloisten verotukseen ei koskettaisi! Mitä jos omaisuusveroa nostettaisiin niin, että se kohdistuu suurituloisiin, eikä mökinmummoihin. Kannatan myös alkoholi-, tupakka- ja makeistuotteiden korkeampaa verotusta.

Demokratia tarkoittaa, että ihmiset ovat yhdenvertaisia. Edustuksellisessa demokratiassa valta on luovutettu eduskunnalle ja hallitukselle, mutta sen ei tarvitse estää rakentavaa keskustelua. Harmi, kun hallitukseen valitut eivät vaalien aikana kertoneet, mitä aikovat tehdä taloustilanteen parantamiseksi. Heitä tuskin olisi äänestetty näin laajasti.

Kannatan lakkoja ja ihmettelen hallituksen ylimielisyyttä ja keskustelukyvyttömyyttä.

Leena Griinari, Vihreät
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 26.3.2024