Kymen Sanomat julkaisi verkkosivuillaan 22.3. Itämeren huonoa tilaa koskevan artikkelin, jossa kirjoitettiin muun muassa näin: ”Nyt ollaan risteyksessä sen kanssa, minne ilmastonmuutos meitä vie. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka auttaa myös meriä ja monimuotoisuutta.”

Itämeren tila ei ole uutinen, mutta tähän liittyy kaksi muuta ajankohtaista uutista: Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja hallituksemme kanta EU:n ennallistamisasetukseen. Itämeren tilaa ei saa huonontaa – teollisuudelta on vaadittava riittävät takeet siitä, ettei Itämeren saastuminen lisäänny.

Se, että hallitus näyttää olevan Unkarin rinnalla kaatamassa EU:n ennallistamisasetuksen, jolla pyritään luontokadon pysäyttämiseen, on suorastaan pelottavaa. Suomessa kuulee usein, ettei täällä kannata tehdä mitään ilmastonmuutoksen tai luontokadon pysäyttämiseksi, koska muuallakaan ei tehdä. Nyt ollaan kaatamassa asetusta, joka koskisi koko Eurooppaa.

Nykyinen hallituksemme näyttää menestyksekkäästi kurjistavan tulevien sukupolviemme elämää: tässä hetkessä leikkaamalla lapsilta, nuorilta ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ja tulevaisuudessa laiminlyömällä nyt tarpeelliset toimenpiteet luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ritva Jukkara-Lyytinen, puheenjohtaja, Kotkan seudun Vihreät
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 23.3.2024